Minoritetsstress

[substantiv] [fælleskøn] el. [intetkøn] 

Bøjning: -en eller -et
Oprindelse:  minoritet fra latin minoritas (mindretal), stress fra engelsk (tryk)  

Betydning:
Minoritetsstress betegner den stress, minoritetspersoner oplever som en konsekvens af at leve i et samfund, der ikke anerkender og forstår diversitet. Minoritetstress blandt LGBT+ personer skyldes de normer, vi har konstrueret i vores samfund, som afviser, mistænkeliggør og udskammer personer, hvis seksualitet, køn eller kroppe bryder med disse normer. Stressfaktorerne kan være alt fra direkte oplevelser af diskrimination, hadforbrydelser og chikane såvel som oplevelser af at være anderledes, mistænkeliggjort eller at skulle forsvare sin ”anderledeshed” i mødet med omverden. Minoritetsstress er en konstant tilstand, som er unik for LGBT+ personer og andre minoriteter. Minoritetsstress skyldes normer og sociale strukturer, som internaliseres og reproduceres hos LGBT+ personer – og ikke at LGBT+ personer er mere psykisk sårbare end den øvrige befolkning. Det er med andre ord en helt normal reaktion på at leve i et system, som dårligt rummer diversitet.

Beslægtede begreber:
Chikane
Diskrimination
Dobbeltdiskrimination
Hadefuld tale
Hadforbrydelse
Hverdagsdiskrimination
Intersektionalitet
LGBT+
Mobning
Multidiskrimination
Stereotyp
Stigmatisering