Bliv frivillig i LGBT+ Danmark

I LGBT+ Danmark går fællesskab og forandring hånd i hånd. Bliv frivillig i vores sociale bevægelse, og se dit arbejde gøre en konkret forskel! 

Siden foreningens fødsel i 1948 har LGBT+ Danmark været et fællesskab af frivillige ildsjæle med en vilje til at gøre Danmark til et bedre sted for LGBT+ personer. Frivillige er hjørnestenen i foreningens arbejde og er med til at drive kerneaktiviteter såsom LGBT+ Rådgivningen, ungefællesskabet AURA, LGBT+ biblioteket og meget andet. 

KONTAKT OS

Har du spørgsmål til aktiviteterne eller gruppernetil hvor dine evner og interesser kommer bedst i spil, eller idéer til nye frivilligaktiviteter eller -grupper? Så skriv til   

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Sort/hvis billede af demonstranter med banner hvorpå der står "PEOPLE WITH AIDS ALLIANCE" + SMYK billede af et blomstret træ
Sort/hvid billede af 4 unge mennesker arm i arm + sort/hvid billede af to unge maskuline mennesker der læner sig op af hinanden.

Lokale frivillige fællesskaber

LGBT+ Danmark har en række sociale grupper, som du kan engagere dig i. Her er det frivillige arbejde mere forbundet til det sociale fællesskab med brugerne. Dit arbejde her vil hovedsageligt bestå i at sikre de hyggelige rammer, sætte kaffen over og tage godt imod de deltagende. Er der en specifik aktivitet, du gerne vil engagere dig i, kan du tage direkte kontakt til tovholderen, som fremgår på siden. Find oversigten over alle LGBT+ Danmarks sociale grupper her.

Frivillighed i LGBT+ Danmark

Som frivillig i LGBT+ Danmark bliver du en del af et socialt miljø, og du kan komme til at gøre en meget konkret forskel både på lokalt, nationalt eller endda internationalt plan. 

Alle kan blive frivillig uanset køn, seksuel orientering, alder, religion, etnisk tilhørsforhold eller politisk ståsted. Vi går meget op i, at der skal være plads til alle, og at alle frivillige føler sig velkomne, set og respekteret. Derfor arbejder vi også ud fra normkritiske og intersektionelle principper for både medarbejdere, frivillige og brugere af LGBT+ Danmarks tilbud.  

Vi afholder jævnligt sociale arrangementer for frivillige, så der er god mulighed for at blive del af et sjovt og trygt fællesskab! 

Det praktiske

  • Tiden, man bruger som frivillig, varierer fra aktivitet til aktivitet, og det er vigtigt, at du ikke forpligtiger dig til mere, end hvad der harmonerer med din hverdag.  
  • Nye frivillige introduceres til foreningen og frivilliggruppens arbejde af gruppens tovholdere. 
  • Frivillige grupper er selvledet med støtte fra LGBT+ Danmarks sekretariat.  
  • Frivillige underskriver en frivilligaftale med LGBT+ Danmark, som indeholder accept af overholdelse af foreningens adfærdskodeks og retningslinjer for tavsheds-, underretnings- og afværgepligt samt indhentning af børneattester (når dette er relevant). 
  • Du behøver ikke være medlem af LGBT+ Danmark for at være frivillig – men vi synes da, at du skal overveje det alligevel. Det giver dig også mulighed for at få demokratisk indflydelse på foreningens arbejde. Bliv medlem her. 

Har du lyst til at skabe et fællesskab for LGBT+ personer i dit lokalområde?

Læs mere om, hvordan du starter en gruppe eller et nyt initiativ for LGBT+ personer gennem LGBT+ Danmark, her.