Bliv frivillig i LGBT+ Danmark

I LGBT+ Danmark går fællesskab og forandring hånd i hånd. Bliv frivillig i vores sociale bevægelse, og se dit arbejde gøre en konkret forskel! 

Siden foreningens fødsel i 1948 har LGBT+ Danmark været et fællesskab af frivillige ildsjæle med en vilje til at gøre Danmark til et bedre sted for LGBT+ personer. Frivillige er hjørnestenen i foreningens arbejde og er med til at drive kerneaktiviteter såsom LGBT+ Rådgivningen, ungefællesskabet AURA, LGBT+ biblioteket og meget andet. 

KONTAKT OS

Har du spørgsmål til aktiviteterne eller gruppernetil hvor dine evner og interesser kommer bedst i spil, eller idéer til nye frivilligaktiviteter eller -grupper? Så skriv til [email protected]  

Vi glæder os til at høre fra dig! 

Sort/hvis billede af demonstranter med banner hvorpå der står "PEOPLE WITH AIDS ALLIANCE" + SMYK billede af et blomstret træ
Sort/hvid billede af 4 unge mennesker arm i arm + sort/hvid billede af to unge maskuline mennesker der læner sig op af hinanden.

Frivilliggrupper

LGBT+ Danmark har et bredt udvalg af tilbud og sociale fællesskaber, som du kan engagere dig frivilligt i. Ønsker du at blive frivillig i en gruppe, som ikke søger lige nu, kan du altid skrive til [email protected] og høre om mulighederne. 

*Gruppen søger aktivt frivillige lige nu

AURA er et landsdækkende ungefællesskab for LGBT+ personer under 18 år. Som frivillig i AURA er du for alvor med til at gøre en forskel og skabe et frirum for unge LGBT+’er i lokalområdet. Du kommer til at etablere de hyggelige, alkoholfri rammer og arrangere aktiviteter, der giver de unge fri lejlighed til at udtrykke sig på præcis den måde, de ønsker. Det kan være filmaftener, oplæg om normkritik, brætspilshygge, eller hvad I finder på. AURAs frivilliggruppe varetager desuden lokalafdelingernes sociale medier og budgethåndtering i samarbejde med LGBT+ Danmarks sekretariat. Læs mere om AURA her.

AURA søger lige nu nye frivillige. Læs mere her!

Ensomhed er desværre et udbredt fænomen blandt LGBT+ personer i DanmarkSom frivillig i LGBT+ Danmarks Besøgsvennerne møder du en LGBT+ person, der savner selskab, kontakt og samvær med nogen, de føler sig forbundet med. Hvis det lyder som noget for dig, eller du har spørgsmål omkring rollen som besøgsven, så skriv til os [email protected]. Læs mere om at blive besøgsven her. 

LGBT+ Biblioteket rummer Nordens største udvalg af LGBT+ litteratur og er hjertet af LGBT+ Danmarks frivilligrum. Som frivillig i biblioteket er du blandt andet med til at skaffe nye titler til samlingen, skrive anmeldelser og boganbefalinger samt arrangere forfatteraftener og oplæsninger. Læs mere om biblioteket her. 

Som Content Creator har du mulighed for at gøre dine gode ideer til kreativt indhold på LGBT+ Ungdoms sociale medier. LGBT+ Ungdom er et stærkt digitalt fællesskab, og du kan være med til at formidle foreningens arbejde, styrke brandet og udbrede budskaber om normer, køn og seksualitet. Det kunne være gennem portrætter af frivillige, boganmeldelser, posts til mærkedage eller noget helt andet. 

Content Creators søger lige nu frivillige. Læs mere om arbejdet og hvordan du bliver en del af gruppen her. 

Som Global Queer Volunteer bliver du en del af en international gruppe, der arbejder for bedre vilkår for LGBT+ personer i det globale syd. Vores Global Queer Volunteer team står blandt andet for at arrangere events og hjælpe med research i forbindelse med vores samarbejde med lokale LGBT+ organisationer i Østafrika, Nordafrika og Mellemøsten. 

! Global Queer Volunteers søger lige nu frivillige. Læs mere om arbejdet og hvordan du bliver en del af gruppen her ! 

Rådgivningen er en af LGBT+ Danmarks kerneindsatser. Én gang om ugen tilbyder rådgivningen fysisk, telefonisk og skriftlig hjælp, samtaler og vejledning til LGBT+ personer og deres pårørende. Som frivillig rådgiver gennemgår du et indledende træningsforløb og vil modtage løbende opkvalificering og supervision. Læs mere om LGBT+ Rådgivningen her.

Rådgivningen i Aarhus og København søger lige nu rådgivere. Læs mere her

Salon7 er et trygt og hyggeligt caféarrangement for unge LGBT+ personer mellem 18 og 30 år. Alle events starter med ’speed-friending’ for dem, som har lyst, hvor de deltagende har mulighed for at lære hinanden at kende. Derefter er du som frivillig med til at igangsætte aktiviteter eller blot sikre, at alle har det godt og alt forløber, som det skal. Salon7 arrangeres af en frivilliggruppe på 12 unge, som sammen planlægger aktiviteter og sørger for de hyggelige rammer til hvert event. Læs mere om Salon7 her. 

Ungehøjskolen: “Queer the Future” er for dig, der gerne vil styrke din politiske stemme og blive en stærkere meningsdanner. Har du lyst til at få redskaber til dit aktivistiske arbejde, såsom at lære at skrive difte, producere kortfilm og planlægge demonstrationer i sociale queerfællesskaber med unge fra hele landet? Så er ungehøjskolen noget for dig. Læs mere om det lige her. 

Ungehøjskolen søger lige nu nye frivillige til at planlægge og afvikle programmet til foråret. Læs mere om det her. 

Bi+ gruppen er et netværk for personer, der kan føle sig tiltrukket – romantisk og/eller seksuelt – af mere end ét køn. Gruppen holder Bi+ info ca. hver anden måned, samt temamøde de øvrige måneder. Der kommer bi+’er i alle aldersgrupper, både ciskønnede, transkønnede og nonbinære. Læs mere om Bi+ gruppen lige her. 

I Eventgruppen planlægger vi sociale arranagementer og events, store som små, for alle foreningens frivillige, medlemmer, deltagere og allierede og andre gode folk omkring LGBT+ Danmarks arbejde. Vi planlægger fx den store midsommer/fødselsdagsfest, fredagsbar, picknic, filmvisinger, livekoncerter og oplæg. Vi markerer mærkedage i LGBT+ historien og gør klar når LGBT+ Danmark går med i Pride paraden. Læs mere om eventgruppen her. 

I Madgruppen er vi glade for mad. Vi planlægger og afholder fællesspisninger i bedste folkekøkkenstil. Det er foreningens tilbagevendende initiativ – en måde at skabe hyggelige rammer for LGBT+ miljøet og allierede at komme sammen på. Alle er velkomne.

Som en del af Madgruppen er du med til at beslutte, hvornår vi skal afholde fællesspisninger, hvad menuen skal være og om der skal ske andre hyggelige indslag i forbindelse med en fællesspisning, det kan være filmvisning eller andet som også tit kan arrangeres med andre grupper i foreningen. Læs mere om Madgruppen her.

Mandegruppen er et tilbud til alle LGBT+ personer, der identificerer sig som mænd, herunder bøsser, biseksuelle og transmænd. Alle er velkomne uanset alder. Vi mødes den anden tirsdag i hver måned kl. 19.00 i LGBT+ Danmarks lokalerm og efter en times tid bevæger vi os typisk ud i byen og får en forfriskning at fortsætte snakken over. Læs mere om mandegruppen her.

Regnbuefamilienetværket er et netværk til gavn for både børn og voksne. Vi har en bred definition af hvad regnbuefamilier er, og hvem netværket er for, så alle skal føle sig velkomne, hvis de selv føler, at de falder ind under regnbuen på den ene eller anden måde.

Vi arbejder for at skabe et netværk, hvor vi kan mødes og lave hyggelige og sjove ting sammen og møde andre LGBT+ familier som både børn og voksne kan spejle sig i. Vi arrangerer legepladsture og legestue, fællesspisninger, fælles børneblok til Priden mv. Læs mere om Regnbuefamilienetværket her.

Voksentid er en social gruppe for alle bogstaverne under LGBT+ paraplyen. Med Voksentid vil vi gerne skabe et fællesskab mellemLGBT+ bogstaverne, da vi tror på, at mange af os har meget tilfælles på tværs, og fordi det kan være rart at møde andre, der er samme sted i livet som en selv. Læs mere om Voksentid her. 

Øvrige fællesskaber

LGBT+ Danmark har desuden en række sociale grupper, som du også kan engagere dig i. Her er det frivillige arbejde mere forbundet til det sociale fællesskab med brugerne. Dit arbejde her vil hovedsageligt bestå i at sikre de hyggelige rammer, sætte kaffen over og tage godt imod de deltagende. Er der en specifik aktivitet, du gerne vil engagere dig i, kan du tage direkte kontakt til tovholderen, som fremgår på siden. Find oversigten over alle LGBT+ Danmarks sociale grupper her.

Frivillighed i LGBT+ Danmark

Som frivillig i LGBT+ Danmark bliver du en del af et socialt miljø, og du kan komme til at gøre en meget konkret forskel både på lokalt, nationalt eller endda internationalt plan. 

Alle kan blive frivillig uanset køn, seksuel orientering, alder, religion, etnisk tilhørsforhold eller politisk ståsted. Vi går meget op i, at der skal være plads til alle, og at alle frivillige føler sig velkomne, set og respekteret. Derfor arbejder vi også ud fra normkritiske og intersektionelle principper for både medarbejdere, frivillige og brugere af LGBT+ Danmarks tilbud.  

Vi afholder jævnligt sociale arrangementer for frivillige, så der er god mulighed for at blive del af et sjovt og trygt fællesskab! 

Det praktiske

  • Tiden man bruger som frivillig, varierer fra aktivitet til aktivitet, og det er vigtigt, at du ikke forpligtiger dig til mere, end hvad der harmonerer med din hverdag.  
  • Nye frivillige introduceres til foreningen og frivilliggruppens arbejde af gruppens tovholdere. 
  • Frivillige grupper er selvledet med støtte fra LGBT+ Danmarks sekretariat.  
  • Frivillige underskriver en frivilligaftale med LGBT+ Danmark, som indeholder accept af overholdelse af foreningens adfærdskodeks og retningslinjer for tavsheds-, underretnings- og afværgepligt, samt indhentning af børneattester (når dette er relevant). 
  • Du behøver ikke være medlem af LGBT+ Danmark for at være frivillig – men vi synes da, at du skal overveje det alligevel – det giver dig også mulighed for at få demokratisk indflydelse på foreningens arbejde. Bliv medlem her.