Kurser og oplæg

LGBT+ Danmark udbyder en række kompetenceudviklende tilbud til både private og offentlige virksomheder og institutioner. Gennem oplæg, kurser og workshops formidler vi LGBT+ temaer såsom køn, seksualitet og normer. Vores oplæg kan vare alt fra en time til en hel temadag, og dets indhold skræddersyes den specifikkes behov. Ønsker man større viden og flere kompetencer indenfor LGBT+ temaer, kan man booke et oplæg hos os. 

 

Vi holder bl.a. oplæg for:

I LGBT+ Danmark tilbyder vi oplæg og kurser til at klæde den enkelte medarbejder, arbejdspladsen eller skoleklassen på til at arbejde med køn, seksualitet og normer – emner, der i dag har stor betydning for børn og unge. Under vores oplæg kan I blive klogere på, hvordan I fremadrettet bedst kan omfavne og inkludere alle børn og unge – uanset deres køn og seksuelle orientering.

Vores oplæg og kurser kan både være rettet mod de voksne, der skal møde de unge, og de unge selv – her kan man booke os til at holde oplæg for klasser om LGBT+ emner og tolerance for hinanden. Dette gælder for både udskoling og ungdomsuddannelser.

Ønsker du at vide mere om vores oplæg til LGBT+ kompetencer på børn- og ungeområdet, samt hvordan du kan blive mangfoldighedsambassadør for børn og unge, læs mere her.

Er klassen i Holstebro, Trekantområdet, Odense og Aarhus, kan man også booke vores ung-til-ung undervisning, som gælder for mellemtrinet og opover samt ungdomsuddannelser. Læs mere her.

Derudover tilbyder vi et grundkursus for fagprofessionelle om overlappet mellem autisme og kønsidentitet, som også bliver mere og mere relevant for børn- og ungeområdet. Læs mere her.

I mødet mellem LGBT+ personer og psykiatrien eller andre støtteindsatser kan der opstå flere barrierer for at skabe en god terapeutisk alliance. Med vores oplæg, rettet til psykiatri eller andre psykosociale tilbud, klæder vi fagpersoner på til at arbejde normkritisk og udvide forståelsen af LGBT+ emner, såsom seksualitet, kønsidentitet og pronomenbrug. Vores kursus indeholder bl.a. forklaringsmodeller til at forstå den forhøjede mistrivsel blandt LGBT+ personer, reflektionsredskaber til at finde balancen mellem nysgerrighed og berøringsangst samt værktøjer til at skabe mere inkluderende og trygge rum for LGBT+ personer.

Derudover tilbyder vi et grundkursus for fagprofessionelle om overlappet mellem autisme og kønsidentitet, som også bliver mere og mere relevant inden for psykiatrien. Læs mere her.

Mødet med sundhedsvæsnet bør være trygt for alle. LGBT+ personer oplever samme sundhedsproblemer som resten af befolkningen, men de kan også opleve visse sundhedsproblemer hyppigere på grund af mistrivsel. Her skal de kunne møde sundhedspersonale, der har viden om LGBT+ emner, om hvordan disse knytter sig til sundheden, og hvordan man skal møde LGBT+ borgere med sundhedsproblemer.

I LGBT+ Danmark tilbyder vi opkvalificerende oplæg for sundhedspersonale, som kan hjælpe dem med at møde LGBT+ patienter og derved fremme trivsel og sundheden for LGBT+ befolkningen.

Derudover holder vi oplæg om, hvordan fagprofessionelle kan være med til at forbedre trivslen i ældreplejen for LGBT+ personer. Ældre LGBT+ personer er ofte en usynlig gruppe, når de skal modtage pleje og indgå i sociale fællesskaber sent i livet. Dette kan have negative konsekvenser for den ældres sundhed, aldring og generelle trivsel. Under dette oplæg har vi bl.a. fokus på ældre LGBT+ personers ressourcer og udfordringer samt normkritik og LGBT-inkluderende praksis i ældreplejen.

Team Viden & Outreach tilbyder oplæg til både private og offentlige virksomheder med fokus på at skabe en inkluderende arbejdsplads.

Du kan også blive virksomhedsmedlem hos os. Et virksomhedsmedlemskab giver bl.a. adgang til LGBT+ Danmarks virksomhedsnetværk, opkvalificerende oplæg og sparring samt årlige arrangementer – alt sammen nyttige ressourcer til implementeringen af en mangfoldig arbejdsplads. Læs mere her.

Fandt du ikke dit område i de ovenstående bokse, er det stadig en mulighed at booke et oplæg hos os. LGBT+ Danmarks oplæg og kurser skræddersys efter dine behov, og der er sjældent et område, hvor det ikke er relevant at have fokus på inklusion og mangfoldighed.

Skriv dine specifikke ønsker/behov i formularen overfor, eller skriv til teamleder Heine Gregers Carlsen (han/ham) på , hvis du er i tvivl om vores indhold også dækker dit område.