Medlemskab for virksomheder

Virksomheder har meget at vinde ved at fremme inklusion af LGBT+ personer på arbejdspladsen. Ansatte stiller i højere og højere grad krav til virksomheders arbejde med inklusion, og virksomheder vil fremadrettet kun opleve at en aktiv indsats på LGBT+ området vil gøre det lettere at tiltrække talent.
Bliv virksomhedsmedlem hos LGBT+ Danmark og få opkvalificering på LGBT+ området. Et medlemskab giver bl.a. adgang til LGBT+ Danmarks virksomhedsnetværk, oplæg og rådgivning, samt to årlige arrangementer med fokus på f.eks. inklusion, personalepolitik, rekruttering og lovgivning.

På vej til inkluderende arbejdsfællesskaber.

Selvom Danmark langt hen ad vejen er et foregangsland på LGBT+ området, så viser forskningen, at der fortsat er store udfordringer på det danske arbejdsmarked. Vi tilbringer de fleste vågne timer på arbejdspladsen, og derfor spiller vores arbejdspladser en vigtig rolle i at skabe de gode og inkluderende rammer for alle uanset køn, kønsidentitet og seksuel orientering. I en rapport af Boston Consulting Group og LGBT+ Danmark (2023) konkluderes der, at 81% af LGBT+ respondenterne har oplevet, eller overværet, diskrimination på deres arbejdsplads inden for de sidste to år – med efterfølgende markant negativ indflydelse på medarbejderens trivsel. Vi ved til gengæld også, at der er effektive tiltag I som virksomhed kan implementere, for at hjælpe med at mindske den kedelige statistik. På den måde kan I hjælpe med at bane vejen for inkluderende arbejdsfællesskaber.

Arbejdsgiver har i dag både forebyggelses- og handlepligt til at sikre LGBT+ personers rettigheder, når de går på arbejde. Herunder at sikre, at medarbejdere ikke bliver udsat for diskrimination på baggrund af kønsidentitet, kønsudtryk, kønskarakteristika og seksuel orientering.

Rapporten “LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet” (Als Research, 2019) viser at stadig mange frygter at være åbne om deres identitet, ikke tør fortælle navnet på deres kæreste, eller dele med kollegerne, at man er transperson.

Vi ved at åbenhed om ens identitet er en beskyttende faktor ift. stress og depression, og generelt sikrer større trivsel. På arbejdet er det ofte usikkerhed omkring reaktionen fra kollegaer og ledelse, der forhindrer LGBT+ personer i at være åbne. Hos LGBT+ Danmark vil vi hjælpe med at skabe de trygge rammer, som gør det muligt. Og her kan din virksomhed også gøre en stor forskel for medarbejderne ved at skabe et inkluderende arbejdsfællesskab.

Hvorfor blive virksomhedsmedlem?

Som virksomhedsmedlem får jeres virksomhed både konkret støtte og sparring på f.eks. udvikling af personalepolitik, værktøjskasse til det inkluderende kollegaskab, eller hjælp til andre udfordringer I måtte have. LGBT+ Danmarks rådgivningsindsats på virksomhedsområdet er funderet på indgående erfaring med undervisning og sparring med virksomheder, der ønsker at højne trivslen for deres medarbejdere og signalere til nye kandidater, at de er en attraktiv arbejdsplads.

I får også mulighed for at deltage i vores virksomhedsnetværk, hvor I både vil møde virksomheder, som netop har taget de første spadestik til at højne trivslen for deres LGBT+ medarbejdere og virksomheder, som allerede arbejder indgående med LGBT+ området.

Som virksomhedsmedlem af LGBT+ Danmark sender I samtidig et klart signal til samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere om, at I som virksomhed bakker op om lige rettigheder, trivsel og arbejdsglæde for alle medarbejdere uanset køn, kønsidentitet og seksuel orientering. I støtter desuden LGBT+ Danmarks arbejde for bedre trivsel, og rettigheder på alle niveauer i samfundet. I kan læse vores politiske program her.

Virksomhedsmedlemskabet indeholder
  • Et indledende møde eller oplæg om LGBT+ inklusion på arbejdspladsen eller et andet LGBT+ relevant emne efter ønske.
  • To årlige netværksmøder med oplæg fra eksperter og sparring med andre virksomheder.
  • Telefonisk hotline til LGBT+ Danmark ved spørgsmål eller behov for rådgivning.
  • Særligt nyhedsbrev for virksomheder med relevante nyheder og gode råd til arbejdet med inklusion.

Kontakt os 

Har du spørgsmål til virksomhedsmedlemskab så kontakt teamleder Heine Gregers Carlsen (han/ham) på [email protected] eller på telefon 54 30 00 11.

Skal din virksomhed være medlem af LGBT+ Danmark?

Vælg det medlemskab der passer bedst til jeres virksomhedsform.