Medlemskab for virksomheder

Nu kan din virksomhed blive medlem af LGBT+ Danmark og bidrage til at skabe lige rettigheder og bedre vilkår for LGBT+ personer i både din egen organisation og samfundet generelt.  

Som virksomhedsmedlem af LGBT+ Danmark støtter I vores arbejde med at skabe lige rettigheder og muligheder og bedre trivsel for LGBT+ personer på alle niveauer af samfundet. Samtidig får I hjælp, sparring og inspiration til arbejde med LGBT+ inklusion i jeres organisation. 

Som virksomhedsmedlem af LGBT+ Danmark sender I et klart signal til kommende såvel som eksisterende samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere om, at I som virksomhed bakker op om lige rettigheder, trivsel og arbejdsglæde for alle medarbejdere uanset køn, kønsidentitet og seksuel orientering. 

Virksomhedsmedlemskab er for både private virksomheder og offentlige organisationer. Et virksomhedsmedlemskab er et støttemedlemskab og giver ikke adgang til at stemme ved generalforsamlingen.

Virksomhedsmedlemskab i LGBT+ Danmark indeholder:

  • Et indledende møde eller oplæg om LGBT+ inklusion på arbejdspladsen eller et andet LGBT+ relevant emne efter ønske.
  • To årlige netværksmøder med oplæg fra eksperter og sparring med andre virksomheder.
  • Telefonisk hotline til LGBT+ Danmark ved spørgsmål eller behov for rådgivning.
  • Særligt nyhedsbrev for virksomheder med relevante nyheder og gode råd til arbejdet med inklusion.

Bliv virksomhedsmedlem i LGBT+ Danmark

Hvorfor virksomhedsmedlemskab?

Virksomheders opbakning til lige rettigheder og trivsel og arbejdsglæde for alle medarbejdere er afgørende for at skabe bedre vilkår og trivsel for LGBT+ befolkningen i både Danmark og globalt set. De fleste vågne timer tilbringer vi på arbejdspladsen, og derfor spiller virksomheder en vigtig rolle i at skabe de gode og inkluderende rammer for alle uanset køn, kønsidentitet og seksuel orientering. 

For vi er desværre stadig ikke i mål. Dårligt mentalt helbred, mistrivsel og ensomhed er fortsat markant mere udbredt blandt LGBT+ personer end resten af befolkningen. På arbejdspladsen er 27 % af LGBT+ personer ikke åbne om deres identitet, mens 37 % af hele befolkningen oplever, at der tales nedsættende om LGBT+ personer på deres arbejdsplads.

Ved at blive medlem af LGBT+ Danmark, bliver din virksomhed en afgørende del af løsningen.

 

Kontakt os 

Har du spørgsmål til virksomhedsmedlemskab, kontakt politisk chefkonsulent, Andreas Nielsen, på [email protected]