Samarbejder og partnerskaber

LGBT+ Danmarks arbejde er finansieret af vores medlemskaber – se hvordan du bliver medlem her! Dertil er foreningen støttet af en række private og offentlige aktører gennem samarbejder og partnerskaber. 

AP Møllerske Støttefond har muliggjort udviklingen af AURA.

Det Obelske Familiefond har muliggjort foreningens internationale indsatser samt foreningens indsats på ungeområdet.

IKEA har støttet Empatisk arbejdsmarked samt LGBT+ Rådgivningen.

Københavns Kommune støtter foreningen med midler til drift, TRANSIT samt Besøgsvennerne.

Soundboks støtter LGBT+ Ungdoms weekendlejre.

Roskilde Festival Fonden støtter LGBT+ Ungdoms frivillige og udviklingen af en indsats på skoleområdet.

Øvrige økonomiske samarbejdspartnere

LGBT+ Danmarks arbejde er i øvrigt støttet af DAPPCISUKVINFOFinansloven samt §18 midler i følgende kommuner: Frederiksberg, København, Næstved, Vejle, Kolding, Aabenraa, Esbjerg, Aarhus og Holstebro. 

 

Samarbejdsorganisationer

LGBT+ Danmark arbejder for, at tryggere fællesskaber findes i hele landet – også uden for storbyerne. Derfor samarbejder vi med lokale og mere specialiserede LGBT+ organisationer om at tilbyde fællesskaber med fundament i normkritiske og intersektionelle principper.  

Vi samarbejder med:
  • LGBT+ Huset Aarhus 
  • TiD (medlemsforening) 

Bliv medlemsforening af LGBT+ Danmark

Som lokal eller specialiseret LGBT+ organisation kan man blive optaget som medlemsforening af LGBT+ Danmark. Kontakt foreningens frivilligkonsulent, Maria, hvis du ønsker at høre mere: [email protected]  

Mangler der et socialt tilbud i dit nærområde, og har du – og gerne flere – mod på at starte et op, så kontakt ligeledes frivilligkonsulenten på: [email protected] for at høre mere om muligheden for at etablere en lokalforening eller et lokalt netværk under LGBT+ Danmark. 

Netværk for frivilligt socialt arbejde i LGBT+ miljøet

LGBT+ Danmark faciliterer desuden netværksmøder for frivilligt socialt arbejde i LGBT+ miljøet, hvor LGBT+ organisationer fra hele landet mødes ca. 4 gange årligt for at erfaringsudveksle, få nye redskaber og samarbejde om tilbud og aktiviteter. Kontakt Maria på: [email protected]