Køn

[substantiv] [intetkøn] 

Bøjning: -net, -nene
Oprindelse: nørrent kyn, græsk genos, engelsk kin 

Betydning:
Køn betegner en kompleks samling af samfundsmæssige forventninger til, fordomme om, normer for og følelser knyttet til udseende, evner, præferencer og karaktertræk. Det er ofte tæt forbundet til, hvordan en persons kønsorganer ser ud ved fødselstidspunktet og dermed ens tildelte køn. Det er snærende for blandt andet transpersoner, interkønnede, queers, nonbinære og kønsdiverse personer, som oplever diskrimination, stigmatisering og minoritetsstress på den baggrund, eller for eksempel for personer der er ciskønnede men bryder med normerne for, hvordan “en rigtig mand” eller “en rigtig kvinde” ser ud.

Det er vigtigt at lægge vægt på den enkeltes ret til selv at definere sit køn, fordi køn opleves og er forskelligt fra person til person. I samfundet er der en tendens til, at der bliver fokuseret på biologisk og socialt køn som adskilt og som to binære køn, mand og kvinde. Set fra et videnskabeligt synspunkt giver det hverken mening at tale om at der kun er to biologiske køn, fordi der forekommer en lang række genvariationer, eller om at det er adskilt fra det sociale køn, da kønsforståelser er kulturelt betingede og en del af et samfunds normer.

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
Ciskønnet
Diskrimination
Ikke-binær kønsforståelse
Interkønnet
Kønsbetegnelse
Kønsidentitet
Kønsidentiteter og kønsforståelser
Kønsdivers
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Norm
Minoritetsstress
Tildelt køn
Transkønnet