Undervisningsmateriale

På denne side finder du ressourcer og download-materiale til undervisningsbrug.

Larm

LARM er undervisningsmateriale om LGBT+ rettigheder målrettet elever i grundskolens 7.-10. klasse. Med materialet ønsker vi at gøre det nemmere for lærere at undervise i kompetenceområdet køn, krop og seksualitet for det obligatoriske fag ”Sundheds- og Seksualitetsundervisning og Familiekundskab”, bedre kendt med forkortelsen SSF.  

Via materialet lærer eleverne om normer, rettigheder, identitet, minoriteter, medier og aktivisme. Fremfor at fokusere på minoritetens seksualitet og/eller kønsidentitet, vender materialet blikket mod samfundets normer, som alle mennesker kan føle sig underlagt i et vist omfang, og som eleverne vil blive bedt om at analysere og forholde sig kritisk til.  

LARM er gratisfrit tilgængelig og består af både lærervejledninger, videoer samt PowerPoint-præsentationer. Det er udviklet af LGBT+ Danmark sammen med Ungdomsbyen i tæt samarbejde med Sabaah og LGBT+ Ungdom.  

Den lille guide til pronominer

Foto af LGBT+ Dammarks folder Den lille guide til pronominer

I denne folder finder du en guide til pronominer. Guiden indeholder en præsentation af de mest anvendte kønsneutrale pronominer. Derudover finder du gode råd til at bruge pronominerne i den daglige tale, samt hjælpende øvelser, du kan udføre med en ven eller kollega.