Bestyrelsen

Bestyrelsen er LGBT+ Danmarks øverste myndighed mellem de årlige generalforsamlinger. Den består af op til 11 personer plus suppleanter, hvoraf 3 pladser er øremærket unge under 26 år som repræsentanter for LGBT+ Ungdom. Bestyrelsen indvælges årligt af LGBT+ Danmarks medlemmer ved foreningens generalforsamling.  

Det er bestyrelsens opgave at fastlægge hovedlinjerne for foreningens politiske arbejde samt organisatoriske strategier.  

Alle bestyrelsesmøder afholdes 17:00-20:00 på LGBT+ Danmarks hovedkontor Vestergade 18E, 2. sal i København og er åbne for offentligheden. Du kan se det næstkommende bestyrelsesmøde i kalenderen.

Ask Ulrich Petersen, Forperson

Ask Ulrich Petersen, Forperson

aup@lgbt.dk 

Ask er 31 år og arbejder som folkeskolelærer. Han har været aktiv i LGBT+ Danmark siden 2009. Her har han været en del af kommunikationsgruppen, siddet i LGBT+ ungdoms bestyrelse både som næstforperson og forperson, været hadforbrydelsespolitisk talsperson og blevet valgt til landsledelsen tre gange. 

Der er løbet meget vand gennem åen i min tid i foreningen, og fokusset er heldigvis skiftet fra et toleranceperspektiv, hvor man som minoritet blot forsøger at blive tålt af omverden, til et normkritisk perspektiv, hvor man i stedet peger fingeren mod normerne, som gør, at samfundet ikke er i stand til at rumme dets minoriteter. Nu drømmer jeg om en forening med klare rammer for ansatte og bestyrelsesmedlemmer, og hvor det er let at finde sin plads som frivillig; hvor frivillige og sekretariatet gensidigt kan drage nytte af hinandens kompetencer.” 

Jesper Bigum

Jesper Bigum

[email protected] 

Jesper er 35 år og uddannet i marketing, kommunikation og ledelse og har taget en efteruddannelse som coach. Til daglig arbejder han hos Greenpeace som Nordisk Vicedirektør for fundraising og IT.   

Der er for mig ingen tvivl om, at LGBT+ Danmark spiller en afgørende rolle i det samfund vi bevæger os i. Derfor betyder det meget for mig at kunne stille min erfaring og mit engagement til rådighed hos en organisation, drevet af frivillighed, der skal sikre den mangfoldige indflydelse i samfundet. 

Kari Pedersen

Kari Pedersen

[email protected]

Tekst kommer snarest

Katarina Langley

Katarina Langley

[email protected]

Katarina er 27 år og uddannet dyrlæge fra Københavns Universitet. De har stor interesse for forskning i Alzheimers og brugen af alternativer til dyremodeller i lægemiddelforskning. Katarina har været frivillig i LGBT+ Danmark siden 2018, og man finder dem til foreningens Salon7-arrangementer. 

“Det er utrolig vigtigt for mig, at vi aktivt arbejder med repræsentation og ligestilling. Køns- og seksualitetsdebatten er blevet sat på dagsordenen, og det kan vi blandt andet takke LGBT+ Danmark for. Der er stadig meget arbejde, der skal gøres, og derfor er mit håb, at jeg kan være med til at styrke LGBT+ Danmark ved i fællesskab at beslutte, hvordan vores ressourcer bliver brugt. 

Lorraine Hayles

Lorraine Hayles

[email protected]

Lorraine er 48 år og VVS -lærling på Ærø. Hun har vokset op mange steder i verden da hendes forældre har arbejdet for FN og flyttet familien med. Lorraine har selv 2 børn, hvoraf en bor hos hende og den anden hos sin anden mor. Lorraine har af og til, som hverdagslivet har tilladt, været aktiv i LGBT+ Danmark, hvor hun har arbejdet for inklusion af forskellige grupper.

“Inklusion og mangfoldighed har altid været meget vigtigt for mig. En gennemsigtig struktur og beslutningsprocesser samt “accessability” er utrolig vigtige i en forening, der taler på vegne af så forskelligartede mennesker. Hvis ikke man oplever, at ens stemme høres, føler man sig heller ikke velkommen. Jeg vil bruge min tid i bestyrelsen til at støtte foreningens udvikling med at blive mere repræsentativ for flere af landets LGBT+ miljøer, og på den måde styrke den stemme, foreningen taler med. 

Mikkel Christensen

Mikkel Christensen

[email protected]

Mikkel er uddannet cand.jur. fra Københavns Universitet, oprindeligt født og opvokset på Mors i Nordvestjylland, men har i 2020 ti års jubilæum som ”københavner”

“Jeg tror på, at vi som forening skal sætte en klar dagsordenen på LGBT + området og vores organisation derigennem kan gøre en forskel for vores medlemmer. For mig er det vigtigt, at vi i LGBT + bygger vores arbejde ud fra nogle grundværdier som ordentlighed og gennemsigtighed. Omverdenen skal have tillid til, at vi i LGBT + Danmark er en professionel drevet forening, der arbejder for alle LGBT + personers rettigheder og er bevidste om det ansvar.”

Morten Grumstrup

Morten Grumstrup

[email protected] 

Morten er kandidatstuderende i historie ved Københavns Universitet. Han er 25 år gammel og har været frivillig i LGBT+ Ungdom siden februar 2020. Man kan særligt finde ham i det skønne aktivitetstilbud Salon7. 

For mig er synlighed og oplysning vigtigt. Vi skal både arbejde med repræsentation og omnipræsens. Det er afgørende, at vi er en organisation for hele LGBTQIA+ paraplyen, og repræsenterer alle akronymerne i vores arbejde og virke. Samtidig findes LGBTQIA+ personer i alle dele af samfundet, og de problemstillinger som følger er derfor omnipræsenteDerfor bør LGBT+ Danmark også være det. 

Nanna Sjøgren Wills Hansen

Nanna Sjøgren Wills Hansen

[email protected]

Nanna er født i 1990, og er uddannet i iværksætteri, organisation og ledelse. Hun er opvokset på Vestegnen, men er igennem de sidste 8 år, faldet pladask for Amagers charme. Nanna har været medlem af LGBT+ Danmark siden 2022.

“Jeg vil være med til at gøre verden til et bedre sted at være, for alle. Jeg vil bidrage til at skabe en fremtid, hvor alle mennesker kan være som de er. Jeg ønsker at være med til at forandre vores måder at tænke på, så vi møder forskelligheder med nysgerrige øjne og næstekærlighed.

LGBT+ Danmark er med til sætte ligestilling, mangfoldighed, seksualitet og inklusion på den samfundsdebatterende og politiske dagsorden. Det gør mig umådelig stolt, at være en del af.”

Philip Sick Tobin

Philip Sick Tobin

[email protected]

Tekst kommer snarest

Rei McKay Mansa

Rei McKay Mansa

[email protected]

Rei er laborant i medicinalindustrien, og er meget aktiv indenfor fagforeningsarbejde med fokus på ligestilling, repræsentation og diversitet. Hen har lavet queer-fokuserede performances hos bla. Warehouse 9, er fritidsskribent og laver spoken word. Hen er født i 1981 og bor i Taastrup med sin partner og sin kat. 

“Jeg arbejder og kæmper for de, der ofte ikke høres og inkluderes i ligestillingsdebatten, f.eks. på baggrund af kønsidentitet, kropskapabilitet eller seksualitet. Specielt i arbejdsmarkedssammenhæng vil jeg gerne have mere fokus på at alle får en plads ved bordet og behandles ordentligt og retfærdigt. Jeg tror på, at LGBT+ Danmark er en aktiv og vigtig spiller i dette arbejde, og det er her, jeg føler jeg kan være til nytte og gøre en forskel, med fantastiske frivillige, en sej bestyrelse og strålende ansatte.” 

Stine Johansen

Stine Johansen

[email protected]

Stine er 47 år gammel og kommunaldirektør i Helsingør Kommune. Hun har en mangeårig erfaring som topleder i den offentlige sektor og en baggrund fra den private sektor.  Hun er cand. mag i visuel kultur, Master of Business Administration fra Henley Business School samt en Master i Internationalt Salg fra IBM.   

”LGBT+ personer er et stort aktiv på arbejdsmarkedet. Vi kommer med noget særligt og der skal fokus på, at vi netop bidrager med den mangfoldighed, der er brug for på arbejdsmarkedet. Vi bidrager med perspektiver på liv og på forskellighed, som er af stor værdi. Det vil jeg arbejde for at tydeliggøre og synliggøre.”