Bestyrelsen

Bestyrelsen er LGBT+ Danmarks øverste myndighed mellem de årlige generalforsamlinger. Den består af op til 11 personer plus suppleanter, hvoraf 3 pladser er øremærket unge under 26 år som repræsentanter for LGBT+ Ungdom. Bestyrelsen indvælges årligt af LGBT+ Danmarks medlemmer ved foreningens generalforsamling.  

Det er bestyrelsens opgave at fastlægge hovedlinjerne for foreningens politiske arbejde samt organisatoriske strategier.  

Alle bestyrelsesmøder afholdes 17:00-20:00 på LGBT+ Danmarks hovedkontor Vestergade 18E, 2. sal i København og er åbne for offentligheden.

Kommende bestyrelsesmøder:

Jørgen Ravn Juncher (han/ham)

Jørgen Ravn Juncher (han/ham)

 │Valgperiode 2023-2025

Jørgen er født i 1987. Opvokset i en lille landsby udenfor Randers med sin far, mor og 3 ældre søskende. Flyttede som 21-årig til København, og bor i dag i Indre By. Har været Hiv-aktivist siden han som 17-årig blev konstateret positiv, og har i mange år været tilknyttet som coach i UngeGruppen på Skejby Sygehus. Jørgen arbejder som plejer og LGBTQ+ kulturkoordinator på Plejehjemmet Slottet, og studerer retorik ved Københavns Universitet.

“Repræsentation er vigtig fordi så længe nogen vil mene vi som community hører til i et skab, ligeså længe er der åbenbart brug for at vi viser, hvad der gemmer sig i dem. Hvis nogen synes du er for meget, så er de måske for lidt – ord har magt”.

Kari Pedersen (hen/hens)

Kari Pedersen (hen/hens)

│ Valgperiode 2022-2024

Kari er født i 1987, uddannet datalog og arbejder med softwareudvikling. Hen bor i Viborg med sine partnere og deres fælles barn. Kari har boet rundtom i hele Danmark, og har mange års erfaring med aktivisme indenfor fagforeninger og LGBTQ+ området. I fagforeninger har hen især arbejdet med diversitet og arbejdsmarkedspolitik.

“Jeg drømmer om at gøre verden til et bedre sted for alle. Specielt ved jeg hvor meget hverdagsaktivisme der stadig ligger i at være non-binær eller polyamorøs – det kan være svært at have en kønsidentitet og en familie, som stikker uden for normerne. Vi mangler stadig at gøre op med kassetænkning omkring kønsroller, særligt i forhold til forældreskab, og at give plads både juridisk og diskriminationsmæssigt til andre familiekonstellationer.

Vi skal have gjort op med samfundsnormerne og derfor er mine fokusområder i LGBT+ Danmark oplysning, vidensdeling og politisk arbejde med særligt fokus på transpolitik og multiforældrefamilier”

Katarina Langley (ethvert pronomen)

Katarina Langley (ethvert pronomen)

│Valgperiode 2022-2024

Katarina er 27 år og uddannet dyrlæge fra Københavns Universitet. De har stor interesse for forskning i Alzheimers og brugen af alternativer til dyremodeller i lægemiddelforskning. Katarina har været frivillig i LGBT+ Danmark siden 2018, og man finder dem til foreningens Salon7-arrangementer. 

“Det er utrolig vigtigt for mig, at vi aktivt arbejder med repræsentation og ligestilling. Køns- og seksualitetsdebatten er blevet sat på dagsordenen, og det kan vi blandt andet takke LGBT+ Danmark for. Der er stadig meget arbejde, der skal gøres, og derfor er mit håb, at jeg kan være med til at styrke LGBT+ Danmark ved i fællesskab at beslutte, hvordan vores ressourcer bliver brugt. 

Lasse Baagøe Thomsen (han/ham)

Lasse Baagøe Thomsen (han/ham)

│Valgperiode 2023-2025

Lasse er kandidatstuderende ved Aalborg Universitet i Aalborg, hvor han læser Læring og forandringsprocesser. Han har desuden en bachelorgrad i Organisatorisk Læring. Han er født i år 2000 og er opvokset i Sønderjylland, men er flyttet til Aalborg for at studere. Sidenhen er han blevet frivillig i AURA Aalborg og har været det, siden efteråret 2020, og har også været frivillig på LGBT+ Danmarks Ungehøjskole. Udover at være studerende og frivillig, arbejder Lasse i kundeserviceafdelingen for Det Nordjyske Mediehus og bruger ellers sin fritid i Aalborgs gader og på Buens Bogcafé.

“Det som er særligt vigitigt for mig, er at skabe tryggere rum, for alle som ønsker det og være en del af noget større. Jeg ønsker at være en del af et fællesskab, som arbejder mod det bedste for alle samt skabe mere rum og fokus på ligestilling, seksualitet, identitet og inklusion. Det er vigtigt at vi har nogle steder at kunne opsøge og føle os trygge, når verdenen omkring os ikke gør at vi kan føle os trygge. Samtidigt, er det også en prioritet at gøre plads til hele LGBTQIA+ paraplyen i alle dele af samfundet, for vi findes over det hele og der skal være plads til alle uanset baggrund, identitet eller seksualitet.“

Lorraine Hayles (hun/hende)

Lorraine Hayles (hun/hende)

│Valgperiode 2023-2025

Lorraine er 48 år og VVS -lærling på Ærø. Hun har vokset op mange steder i verden da hendes forældre har arbejdet for FN og flyttet familien med. Lorraine har selv 2 børn, hvoraf en bor hos hende og den anden hos sin anden mor. Lorraine har af og til, som hverdagslivet har tilladt, været aktiv i LGBT+ Danmark, hvor hun har arbejdet for inklusion af forskellige grupper.

“Inklusion og mangfoldighed har altid været meget vigtigt for mig. En gennemsigtig struktur og beslutningsprocesser samt “accessability” er utrolig vigtige i en forening, der taler på vegne af så forskelligartede mennesker. Hvis ikke man oplever, at ens stemme høres, føler man sig heller ikke velkommen. Jeg vil bruge min tid i bestyrelsen til at støtte foreningens udvikling med at blive mere repræsentativ for flere af landets LGBT+ miljøer, og på den måde styrke den stemme, foreningen taler med.

Morten Grumstrup (han/ham)

Morten Grumstrup (han/ham)

│Valgperiode 2023-2025

Morten er historiker med speciale i dansk LGBT+ historie. Han er fra 1995 og har været frivillig i LGBT+ Ungdom siden februar 2020. Man kan særligt finde ham i det skønne aktivitetstilbud Salon7.

“For mig er synlighed og oplysning vigtigt. Vi skal både arbejde med repræsentation og omnipræsens. Det er afgørende, at vi er en organisation for hele LGBTQIA+ paraplyen, og repræsenterer alle akronymerne i vores arbejde og virke. Samtidig findes LGBTQIA+ personer i alle dele af samfundet, og de problemstillinger som følger er derfor omnipræsente. Derfor bør LGBT+ Danmark også være det.”

Nanna Sjøgren Wills Hansen (hun/hende)

Nanna Sjøgren Wills Hansen (hun/hende)

Forperson

│Valgperiode 2023-2024

Nanna er født i 1990, og er uddannet i iværksætteri, organisation og ledelse. Hun er opvokset på Vestegnen, men er igennem de sidste 8 år, faldet pladask for Amagers charme. Nanna har været medlem af LGBT+ Danmark siden 2022.

“Jeg vil være med til at gøre verden til et bedre sted at være, for alle. Jeg vil bidrage til at skabe en fremtid, hvor alle mennesker kan være som de er. Jeg ønsker at være med til at forandre vores måder at tænke på, så vi møder forskelligheder med nysgerrige øjne og næstekærlighed.

LGBT+ Danmark er med til sætte ligestilling, mangfoldighed, seksualitet og inklusion på den samfundsdebatterende og politiske dagsorden. Det gør mig umådelig stolt, at være en del af.”

Ninna Køhrsen (hun/hende)

Ninna Køhrsen (hun/hende)

│Valgperiode 2023-2024

Ninna er født i 1985, og er IT Specialist ved Danske Bank i København, hvor hun også sidder  i bestyrelsen for Danske Banks Rainbow Network DK. Hun bor med sin mand på Midtsjælland i et hus omringet af skov. Hun har været medlem af LGBT Danmark siden 2020, men været aktiv i LGBT aktivisme siden 2012. Desuden er hun uddannet Cand. IT i 2011 ved IT Universitet i København, og er oprindeligt fra Esbjerg.

“Jeg vil gerne være med til at fremme inklusion af alle uafhængigt af seksualitet, køn(sidentitet) og etnicitet, især i forhold til arbejdsmarked og foreningsliv; en samfundsmæssig inklusion hvor man ikke alene kan leve i fred, men aktivt deltage uden forhindringer. Især ønsker jeg at fremme denne udvikling for alle dele af Danmark, og ikke kun omkring større byer.

Mit fokus er på arbejdsmarkedspolitik samt transpolitik, hvor jeg ønsker dialogen kan komme videre end sundhedstilbud, som burde være basale, og i stedet imod reel samfundsinklusion.”

Philip Sick Tobin (han/ham)

Philip Sick Tobin (han/ham)

│Valgperiode 2022-2024

Philip er født i 1994 og arbejder til daglig i Centraladministrationen. Han er født og opvokset i København. Han har været frivillig i LGBT+ Danmark siden 2017, hvor han bl.a. har været i LGBT+ Ungdoms bestyrelse, Salon7 og i Camp Unicorny.

”For mig er det vigtigt at sikre, at LGBT+ personer ikke føler, sig alene i deres kampe med sundhedssystemet, med arbejdspladsen og med dagligdagen. Derfor er det vigtigt for mig, at foreningen ikke bare kæmper for at sikre rettigheder, ligestilling og inklusion, men at der også er et fokus på synlighed og villighed til at kæmpe for dem, som ikke føler de bliver hørt. At vi anerkender, at selvom vi i vores politiske arbejde er kommet langt, så er der stadig nogle mennesker, som vi ikke er kommet langt nok for. Derfor vil jeg gerne være med til at sikre, at LGBT+ Danmark bliver ved med at være en markant stemme, som formår at sætte politiske dagsordener og stå fast, når der er modvind.”

Bestyrelsessupleanter

Karin Olander (hun/hende)

Karin Olander (hun/hende)

│Valgperiode 2023-2024

Karin er født i 1950 og er udøvende kunstner og underviser. Hun optræder med eurytmi og laver installationer. Hun er uddannet folkeskolelærer, eurytmist og konfliktvejleder og har blandt andet arbejdet i folkeskolen og i Røde Kors’ Asylafdeling. Hun er opvokset på Frederiksberg, og i dag bor Karin i en lille skov nær havet i Nordvestsjælland. Karin har været politisk aktiv siden teenageårene. Hun har været med til at danne Lesbisk Bevægelse, lavet lesbisk ø-lejr, Kvindekaravane og -land, MIX filmfestival mm.

“Politisk er det vigtigste for mig at være med til at sørge for, at alle kan leve, som de er. Derudover synes jeg, det er vigtigt, at LGBT+ Danmark skaber oplysning og rum for unge og understøtter LGBT+ kultur som et tydeligt supplement til mainstreamkulturen. Det er også vigtigt at vi som forening er solidariske  med LGBT+ mennesker overalt i verden og udveksler kultur på tværs af landegrænser.”