LGBT+ Danmarks indsatsområder

LGBT+ Danmark arbejder for at fremme LGBT+ personers vilkår og trivsel i alle dele af samfundet. Vi arbejder både nationalt og internationalt for at sikre lige rettigheder og muligheder for seksuelle og kønslige minoriteter på arbejdsmarkedet, i skolen, sundhedsvæsenet, kulturen og i lovgivningen.  

Foruden vores politiske interessevaretagelse arbejder LGBT+ Danmark projektbaseret sammen med LGBT+ personer i Danmark og det globale syd samt med de instanser og institutioner, som skaber rammerne for deres trivsel.