Intersektionalitet

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, -erne
Oprindelse: begreb defineret af den feministiske teoretiker Kimberlé Chrenshaw første gang i en artikel fra 1989. 

 Betydning :
Intersektionalitet er oprindeligt et feministisk begreb, som dækker over det faktum, at flere identiteter tilsammen kan give udslag i særlige oplevelser med diskrimination, usynliggørelse eller stigmatisering på grund af samfundets magtstrukturer og normer. Det kan være køn, race, seksualitet, kropskapabilitet, klasse, etnicitet og andre identitetsmarkører. Ved at have en dobbelt- eller trippelminoritetsidentitet kan du ofte opleve at være udsat for en særlig slags diskriminerende og/eller usynliggørende adfærd fra resten af gruppen. Intersektionelle feminister arbejder for ligestilling på tværs af identiteter og oplevelser, og med at afdække, undersøge og kritisere skæringspunkterne mellem forskellige undertrykkende systemer, for at kunne stoppe undertrykkelsen og diskriminationen af minoriserede grupper.

Beslægtede begreber :
Dobbeltdiskrimination
Feminisme
Funktionsvarians
Identitet
Kropskapabel
Køn
Kønsidentitet
Minoritetsetnisk
Seksuel orientering