Rapporter

Rapporter af LGBT+ Danmark

Danish Companies Miss the Mark on LGBT+ Inclusion
Boston Consulting Group and LGBT+ Danmark, 2023

AURA – Et sted hvor man kan være sig selv – Evaluering af AURA, LGBT+ Danmarks ungefællesskaber 2020-2022
Det Obelske Familiefond, Social Respons og LGBT+ Danmark, 2022

Evaluering af AURA 2022 – Fællesskabernes virkning for unge og deres familier
Social Respons og LGBT+ Danmark, 2022

Kønsbekræftende nedre kirurgi for transpersoner i Danmark
LGBT+ Danmark, 2022

 

Stop diskrimination i skolen – LGBTQ elevers trivsel og vilkår i grundskolen
LGBT+ Ungdom, LGBT+ Danmark, 2021 

 

Andre kilder 

Generelle vilkår for LGBT+

Kortlægning af homo- og biseksuelles samt transpersoners levevilkår og samfundsdeltagelse
Jane Greve, Stine Vernstrøm Østergaard, Matvei Andersen og Morten Kjær Thomsen, VIVE, 2022

Undersøgelse af udfordringer og stigma i forhold til at have en LGBTI-identitet i Danmark
Als Research, Miljø- og Fødevareministeriet, 2020

Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden
Nordisk Ministerråd, Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, 2020

 

Sundhed for LGBT+

Sex i Danmark – Nøgletal fra Projekt SEXUS 2017-2018
Morten Frisch, Ellen Moseholm, Mikael Andersson, Josefine Bernhard Andresen, Christian Graugaard
Statens Serum Institut, Aalborg Universitet, 2019 

Danske LGBT-personers møde med almen praksis – udfordringer og muligheder
Siri Jonina Egede, Jan Fouchard, Morten Frisch & Christian Graugaard
Aalborg Universitet, Sundhedsstyrelsen, 2019 

LGBT-sundhed: Helbred og trivsel blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner
Katrine Bindesbøl Holm Johansen, Bjarne Laursen, Knud Juel
Statens Institut for Folkesundhed, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet, 2015 

Find mere viden om LGBT+ sundhed på LGBTsundhed.dk 

 

LGBT+ Seniorer 

Seksuel identitet sent i livet – Ældre homo- og biseksuelles sociale vilkår i Danmark 
Simon Meggers Matthiesen
Fonden Ensomme Gamles Værn, 2019 

 

Arbejdsmarkedet for LGBT+

Mangfoldige perspektiver på seksuel chikane
FIU-ligestilling, 2023

LGBT-personers trivsel på arbejdsmarkedet 
ALS Research, Ministeriet for fødevarer, fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde, 2019 

 

Idræt og LGBT+

Udfordringer og barrierer blandt LGBTI+ personer i idrætsforeninger 
Analyse & Tal, Kulturministeriet, 2020 

Inklusion af transkønnede, interkønnede og nonbinære i idrætten
Dansk Idrætsforbund, 2022

 

Minoritetsetniske LGBT+ personer

Nydanske LGBT+personers levevilkår og støttebehov
Als Research, Udlændinge- og Integrationsministeriet, 2022.

Nydanske LGBT-personers levevilkår
Als Research, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, 2015 

 

Andet

“Omvendelsesterapi”: Viden om udbredelse og karakter i Danmark – med blik til udlandet
Als Research, Beskæftigelsesministeriet, 2021