UNG-TIL-UNG UNDERVISNING: KØN OG SEKSUALITET

Lærere på grundskoler og ungdomsuddannelser kan nu booke vores nye undervisningstilbud om køn og seksualitet helt gratis

I en gennemsnitlig klasse i Danmark sidder der 1-2 elever med LGBT+ identitet. For at gøre skolen et tryggere rum for dem og resten af klassen, er det vigtigt, at alle elever får et sprog for at tale om køn og seksualitet. Med LGBT+ Danmarks nye undervisningstilbud møder unge, frivillige undervisere klasser i øjenhøjde for at diskutere og blive klogere på netop disse følsomme emner. Unge, der bryder med normer for køn og seksualitet, bliver tidligere klar over deres egen identitet. Men de fleste går stadig i mange år uden at kunne udleve deres identitet, som de gerne vil. En del af forklaringen er, at skoleklasser har svært ved at rumme og inkludere LGBT+ unge. 

Formålet med undervisningen er at skabe et tryggere miljø i klasserne ved at nedbryde fordomme, udbrede viden og skabe kendskab til rådgivning og støtte for LGBT+ unge. Vores undervisning hjælper til, at klasser kan udfordre deres egne normer og på sigt forbedre trivsel. Samtidig giver det elever mulighed for at blive spejlet i deres egen identitet og livsvalg, uanset hvor de er i deres proces. Forløbet kan ikke stå alene eller garantere bedre trivsel, men det vil i næsten alle klasser være et relevant indspark, der skaber et mere trygt, socialt sammenhold.

Lige nu kan vi tilbyde tilbuddet til skoler i Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Trekantområdet, Djursland, Middelfart, Odense og Aarhus. Ønsker du at få undervisningstilbuddet ud på din skole, selvom den er placeret uden for disse områder, så kontakt projektleder June Stoltenberg på , så vil du komme på en venteliste.

Forløbet passer ind i aktuelle læringsmål og er baseret på dialog og øvelser

Forløbet er for så vidt muligt baseret på dialog og bliver tilpasset klassens niveau, behov og nysgerrighed. De frivillige undervisere fortæller om en række begreber indenfor køn og seksualitet, og eleverne arbejder med forskellene på disse. Eleverne undersøger også hvilke normer, der findes i deres klasse, og ser på hvilke konsekvenser det har for dem, som måske falder uden for normerne. Forløbet er som udgangspunkt to lektioner: 2 x 45 minutter. Forløbet er klasseundervisning med op til 30 elever, ikke oplæg for hele årgange eller lignende. Det er for at skabe et tryggere rum, hvor vores undervisning og øvelser fungerer optimalt, og fordi læringsudbyttet af oplæg generelt set er lavere end ved holdundervisning. 

Forløbet passer ind i læringsmålene for mange fag i grundskolen og de gymnasiale uddannelser bl.a. dansk, samfundsfag og historie, og Samfund og Sundhed på erhvervsuddannelser. Se her hvilke læringsmål det er. Undervisningen kan passe ind som en del af seksualundervisningen, men vær opmærksom på, at forløbet ikke handler om sex eller prævention. Læs mere om undervisningstilbuddet herunder, hvor du også kan finde undervisningsmateriale, der kan bruges før og efter forløbet til at fastholde læringen hos eleverne.

Vores undervisere er lokale unge, som har gennemgået et kursus i dialogbaseret undervisning, normkritisk undervisning og køn og seksualitet. De er ikke uddannede lærere eller pædagoger. Underviserne arbejder i deres egen tid og frivilligt. De frivillige undervisere, har levet erfaringer med LGBT+ miljøet. De vil som udgangspunkt ikke dele ud af deres personlige historier. 

Klassens lærer skal være til stede i undervisningen, og har det pædagogiske ansvar. Det vil sige, at vi forventer, at du som lærer sørger for, at klassen er forberedt, følger med, og får mest ud af deres læring ved at skabe gode rammer for undervisningen. Vores unge undervisere vil levere det faglige indhold. Det vil også være en opgave for læreren at tage imod elever, som af den ene eller anden grund har brug for et exit fra klassen. 

Forløbet passer ind i læringsmålene for mange fag i grundskolen og de gymnasiale uddannelser bl.a. dansk, samfundsfag og historie, og Samfund og Sundhed på erhvervsuddannelser. Se her hvilke læringsmål det er. Forløbet kan også indgå som en del af tværfaglige forløb, tværgående kompetencer og trivselsforløb. Undervisningen kan passe ind som en del af seksualundervisningen, men vær opmærksom på, at forløbet ikke handler om sex eller prævention. Vi ligger op til, at undervisningen også kan bookes i forbindelse med fx queer-forløb i dansk, samfundsfag eller psykologi. Forløbet bør ikke bookes for at løse igangværende konflikter i klassen, men det kan selvfølgelig være en del af en større indsats i forhold til at skabe tryggere klasserum efter konflikter.

Forløbet kan bookes af lærere på alle skoler i Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Trekantområdet, Djursland, Middelfart, Odense og Aarhus. Vi tilbyder undervisning til alle slags klasser fra mellemtrinnet og opefter, både i grundskolen og enhver form for ungdomsuddannelser, herunder også specialklasser. Forløbet kan kun bookes af lærere, så hvis du er elev, forælder eller pårørende, foreslår vi, at du henviser denne side til de relevante lærere.  

Vi kan undervise én klasse med op til 30 elever af gangen. Vi kan altså ikke undervise hele årgange eller flere klasser af gangen. Hvis du ønsker et oplæg til en hel årgang, foreslår vi at du laver en forespørgsel til vores diversitetskonsulent her.  

I forbindelse med undervisningsforløbet anbefaler vi, at I arbejder med vores før-materiale, som kan findes her. Efter undervisningsforløbet anbefaler vi, at I arbejder med eftermaterialet for at forankre eleverne viden og læring, det kan findes her. Forløbet bør være et supplement til lærerens kontinuerlige arbejde med LGBT+ emner. Vi har også en større samling gratis undervisning på dette område, som kan anvendes af alle lærere. Se mere om det her.

Vores undervisningsforløb er beregnet til enkelte klasser med op til 30 elever. Det er for at være sikre på at vores undervisning og øvelser fungerer optimalt, og fordi udbyttet af oplæg generelt set er lavere end ved holdundervisning.  

Du kan altså ikke booke ung-til-ung undervisere til større grupper, årgange eller flere klasser af gangen. Hvis du har flere klasser, der ønsker undervisning, er du velkommen til at sende en forespørgsel, vi kan dog ikke garantere at det er samme dag.  

Forløbet er gratis. Vi kan dog kun tilbyde et begrænset antal forløb, da det afhænger af de frivillige underviseres tilgængelighed. 

Send en bookingforespørgsel ved at udfylde denne formular.

Inden for tre hverdage vil vi vende tilbage, med svar på om vores frivillige undervisere har mulighed for at møde din klasse. Forløb er først booket, når du modtager en bookingbekræftelse og har talt med de frivillige undervisere.  

Har du andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte projektleder for June Stoltenberg på

Henvend dig til vores projektleder June på ">, så snart du kan, hvis du ved, at du vil aflyse et forløb, der allerede er booket. Hvis forløbet skal aflyses samme dag eller dagen før, er det også dit ansvar at kontakte de frivillige undervisere, som du er sat i kontakt med.  

 

Har du spørgsmål til undervisningsforløbet, er du velkommen til at kontakte projektleder June Stoltenberg på