Diskrimination

 [substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, –erne
Oprindelse: af latin discriminaire (adskille)  

Betydning:
Enhver handling, der har til formål eller som virkning at udelukke eller begrænse menneskers samfundsdeltagelse på grund af deres race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, køn, kønsidentitet, alder, handicap eller nationale, sociale, etniske oprindelse eller noget helt fjortende. Negativ forskelsbehandling er også diskrimination.

Beslægtede begreber:
Chikane
Diskrimination
Fordom
Hadforbrydelse
Identitet
Ligestilling
Rettigheder
Stigmatisering