Diskrimination

Enhver handling, der har til formål eller som virkning at udelukke eller begrænse menneskers samfundsdeltagelse på grund af deres race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, køn, kønsidentitet, alder, handicap eller nationale, sociale eller etniske oprindelse.

Forskelsbehandling er også diskrimination.

[Se også: Chikane. Dobbelt diskrimination. Hadforbrydelse. Hverdagsdiskrimination. Mobning.]


Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®