LGBT+ kompetencer på børne- og ungeområdet

I LGBT+ Danmark tilbyder vi en række forskellige kurser som skal klæde fagpersoner, som dagligt beskæftiger sig med børn og unge på til at arbejde med emner som køn, seksuel orientering, normer og kønsidentitet.

Køn, normer og seksualitet er emner, der i dag har stor betydning for børn og unge. Det anslås at der i  hver skoleklasse i gennemsnit sidder 1-2 LGBTQ+ elever. Fordi rigtig mange af disse børn og unge vokser op i et samfund, som ikke altid forstår og anerkender diversitet, kan det at bryde med normer for køn og seksualitet have stor negativ effekt på deres trivsel.

I en undersøgelse af LGBT+ elevers trivsel i skolen, viste det sig at 37 % af de adspurgte LGBTQ+ elever oplevede at føle sig ensomme i skolen. Tilsvarende viser den nationale trivselsmåling at dette gør sig gældende for 6 % af den generelle elevgruppe. I rapporten fremgik også, at 55 % af de adspurgte LGBT+ elever oplever, at de mindst én gang om dagen eller et par gange om ugen føler sig triste og kede af det i skolen. Og at 9 ud af 10 havde oplevet  homofobiske og transfobiske skældsord i skolen*.

I takt med at køn, normer og seksualitet er blevet centrale emner, efterspørger flere lærere, pædagoger og andre fagprofessionelle, der arbejder med børn og unge til dagligt flere kompetencer på LGBT+ området.

For at imødekomme denne efterspørgsel og sikre alle børn en tryggere skolegang, tilbyder vi i LGBT+ Danmark en række kurser, som kan klæde den enkelte medarbejder, arbejdspladsen eller skoleklassen på til at arbejder med køn, seksualitet og normer.

Book et kursus

LGBT+ kompetencer til øget trivsel hos børn og unge

Gennem workshops og oplæg fra LGBT+ Danmark kan I blive klogere på de grundlæggende begreber om køn og seksuel orientering og hvordan normer for køn og seksuel orientering kan påvirke trivslen.

Læs mere

1-dagskursus i LGBT+ kompetencer på børne- og ungeområdet

En kursusdag for dig, der arbejder du med børn og unge og gerne vil du blive klogere på de grundlæggende begreber om køn og seksuel orientering.

Læs mere

Seksualundervisning: Køn, sex og frihed til forskellighed

Et undervisningsforløb, som giver unge et fælles udgangspunkt for at tale om køn og seksuel orientering – med hinanden og med de voksne.

Læs mere

KONTAKT OS

Julia Skov
Diversitetskonsulent
[email protected]