Dobbeltdiskrimination

[substantiv] [fælleskøn]  

Bøjning:  -en, -er, -erne
Oprindelse: diskrimination fra latin discriminaire (adskille)  

Betydning:
Når en person udsættes for diskrimination eller chikane af flere årsager. Det kan være på grund af pågældendes kønsidentitet eller seksuelle orientering kombineret med, at pågældende har et handicap eller pågældendes race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller alder. Intersektionalitet er en form for feminisme og teoretisk tilgang, som kan analysere og problematisere dobbeltdiskrimination.

Beslægtede begreber:
Chikane
Diskrimination
Identitet
Intersektionalitet
Feminisme
Funktionsvarians
Kropskapabel
Kønsidentitet
Minoritetsetnisk
Minoritetsstress
Romantisk orientering
Seksuel orientering