Hadforbrydelse

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -n, -r, -rne
Oprindelse: fra engelsk hate crime 

Betydning:
En kriminel handling begået på grund af – eller ud fra en antagelse om – offerets race, hudfarve, religion eller tro, politiske anskuelse, seksuelle orientering, kønkønsidentitet, alder, funktionsvarians eller nationale sociale eller etniske oprindelse. Hadforbrydelsen kan være af fysisk, psykisk eller verbal karakter, men også andre lovovertrædelser kan være begrundet i had mod en af de nævnte persongrupper. Om offeret tilhører en af grupperne eller ej er uden betydning. Det er tilstrækkeligt, at gerningsmanden begår den kriminelle handling ud fra en opfattelse af, at det er tilfældet. Hadforbrydelser adskiller sig fra andre forbrydelser, idet ofrene udelukkende udvælges på grund af deres faktiske eller formodede tilhørsforhold til en bestemt gruppe. Som det er nu er det kun hadforbrydelser på baggrund af nogle bestemte identiteter, som kan anmeldes og hvor du som minoritetsperson kan klage til Ligebehandlingsnævnet. Vi arbejder for blandt andet at få kønsudtryk, kønsidentitet og kønskarakteristika omfattet af lovgivningen om hadforbrydelser, så hadforbrydelser mod eksempelvis nonbinære og transpersoner i alle dele af samfundet er omfattet.

Beslægtede begreber:
Chikane
Diskrimination
Dobbeltdiskrimination
Identitet
Ligebehandlingsnævnet
Rettigheder
Mobning
Stigmatisering