Stigmatisering

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, –erne
Oprindelse: fra græsk stigma (mærke efter stik, brændemærke) 

Betydning:
At give personer en følelse af mindreværd ved negativ fremhævelse af en eller flere af deres egenskaber. Udspringer af social interaktion personer imellem og indebærer, at de, der opleves som afvigende, anses for moralsk mindreværdige. Afvigelse ses her ikke som en kvalitet ved personens handlinger, men snarere som en konsekvens af, at nogen stempler personen som generelt afvigende. Stemplingen kan medvirke til at fastholde en person i en afvigende adfærd, da den indebærer forventninger om fortsat afvigelse, hvilket kan skabe en selvopfyldende profeti og i sin yderste konsekvens medføre identitetsændring hos den stemplede. Et eksempel herpå kan være, at forældrene til et transkønnet barn misbilliger barnets udtryk for at være af et andet køn, og konsekvent giver udtryk herfor på en negativ måde. Dette kan medføre, at barnet i sidste ende, for at undgå den negative opmærksomhed, klæder og opfører sig som forældrene ønsker. Konsekvensen heraf kan f.eks. være, at barnet begynder at udvise selvskadende adfærd, udvikle en spiseforstyrrelse eller selvmordstanker eller vise tegn på andre alvorlige psykiske lidelser.

Beslægtede begreber:
Chikane
Diskrimination
Fordom
Hadforbrydelse
LGBT+
Minoritetsstress
Mobning
Rettigheder
Stereotyp