Mobning

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, –erne 

Oprindelse: fra engelsk mob (stimle sammen, overfalde i flok) 

Betydning:
En særlig form for aggressiv adfærd systematisk udført af en person eller gruppe mod en enkelt person. Mobning kan omfatte fysiske, verbale og følelsesmæssige overgreb og omfatter altid en intention om at skade den ramte. Spontant eller tilfældigt drilleri anses ikke for mobning.

Beslægtede begreber:
Chikane
Diskrimination
Dobbeltdiskrimination
Hadforbrydelse
Hverdagsdiskrimination
Intersektionalitet
LGBT+
Minoritetsstress
Multidiskrimination