Bliv mangfoldighedsambassadør for børn og unge

 I LGBT+ Danmark udbyder vi et 1-dags kursus i LGBT+ kompetencer til fagpersoner, som beskæftiger sig med børn og unge til dagligt, og som ønsker at blive ambassadør for mangfoldighed. Det næste kursus ligger onsdag d. 17.04.2024 i København.

Arbejder du med børn og unge? Vil du være med til at sikre trivslen for LGBT+ elever? Så kan du nu blive mangfoldighedsambassadør.

I Danmark ser vi en tendens til, at stadig flere børn og unge giver udtryk for tanker om deres kønsidentitet og seksuelle orientering i skolealderen. For børn og unge kan det at bryde med normer for køn og seksuel orientering have konsekvenser for den enkeltes oplevelse af at høre til i skolen, blandt deres jævnaldrende eller i deres familie. Undersøgelser viser, at det kan give anledning til stor mistrivsel. Derfor udbyder LGBT+ Danmark et 1-dags kursus i LGBT+ kompetencer til fagpersoner, som beskæftiger sig med børn og unge til dagligt, og som ønsker at blive ambassadør for mangfoldighed.

Mange LGBT+ børn og unge får ikke den hjælp og støtte, som de har brug for. Fordomme, berøringsangst, og manglende viden gør vejen til den rette hjælp og støtte mere besværlig, ligesom forsøg på at række ud kan udfordre den enkeltes behov for at blive mødt, der hvor de er – uden at skulle forklare eller forsvare sig.

87% af LGBT+ elever efterspørger, at lærere har en større viden om forskellige seksuelle orienteringer og kønsidentiteter og kan tale mere åbent om det med eleverne. (Kilde: Stop diskrimination i skolen, 2021)

For mange skoleledere, lærere, pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge, er køn, seksuel orientering, normer og kønsidentitet emner, som de ikke eller i lav grad har beskæftiget sig professionelt med før. Men i takt med, at emnerne fylder mere i børn og unges liv, bliver behovet for kompetencer på området også større.

Hver anden LGBT+ elev oplever ikke, at de kan opsøge en voksen i skolen. (Kilde: Stop diskrimination i skolen, 2021)

Som mangfoldighedsambassadør bliver du klædt på med viden om og redskaber til, hvordan man som fagprofessionel kan forbedre og sikre trivslen hos børn og unge, der bryder med normer for køn og seksuel orientering – og du bliver dermed en tryg voksen, de kan henvende sig til.

På kurset vil du blive klogere på de grundlæggende begreber om køn og seksuel orientering, hvad det vil sige at være LGBT+ person, og hvorfor normer for køn og seksuel orientering kan påvirke den enkeltes trivsel. Desuden vil du også få nogle gode råd til, hvordan du kan inspirere dine kolleger til bedst muligt at inkludere LGBT+ elever på jeres skole/institution, så I kan være med til at skabe et trygt rum for alle børn og unge – uanset deres køn og seksuelle orientering.

Kurset strækker sig over en arbejdsdag og henvender sig til alle fagpersoner, der beskæftiger sig med børn og unge, herunder lærere, pædagoger, sygeplejersker, socialrådgivere og skoleledere.

Kursusdagen vil bestå af både oplæg, øvelser og analyser, hvor du blandt andet vil få viden om:

  • Grundlæggende viden om væsentlige LGBT+ begreber (forskel på køn og seksuel orientering, statistikker, baggrundsviden om LGBT+ målgruppen)
  • Hvordan ser trivsel og udfordringer ud for LGBT+ børn og unge?
  • Hvorfor fylder det så meget for særligt unge?
  • Introduktion til pronominer og pronomenbrug
  • Gode råd til at skabe tryggere fællesskaber for børn og unge, der bryder med normerne for køn og seksuel orientering
  • Øvelser og redskaber til, hvordan man i det daglige kan møde og støtte LGBT+ børn og -unge.

Efter du har gennemført kurset, modtager du et mangfoldighedsdiplom, som beviser, at dine nyvundne kompetencer på LGBT+ området. Derudover modtager du:

  • Den lille guide til pronominer
  • Muleposen: QUEER THE FUTURE
  • Plakater
  • Postkort om forskellige LGBT+ begreber.

Tid og sted:

Kursus finder sted i LGBT+ Danmarks egne lokaler på Vestergade 18E, 2. sal, 1456 København K.

Ny dato afventes. Ønsker du at booke en plads til kommende arrangement, bedes du sende en mail til vores pædagogiske konsulent Julia Skov (hun/hende): . Du vil herefter modtage en mail, når ny dato er fastlagt.

Pris for deltagelse er 2.375,- inkl. moms. Prisen er desuden inkl. al forplejning. 
 
Der er kapacitet til 20 deltagere på holdet. (Ved for få tilmeldinger er vi desværre nødt til at aflyse kurset. Sker det, vil du få besked på mail)

Hvis du har spørgsmål til arrangementet, bedes du sende en mail til vores pædagogiske konsulent Julia Skov (hun/hende):