Diversitet

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, –erne
Oprindelse: fra latin diversitas (forskellighed) 

Betydning:
Synonymt med mangfoldighed og forskelligartethed. At mange forskellige personer med forskellige baggrunde er til stede det samme sted eller indgår i det samme fællesskab kan betegnes som et sted med meget diversitet.

Beslægtede begreber:
Forskellighed
Fællesskab
LGBT+
LGBT+ bevægelse
Mangfoldighed
Rettigheder