Sekretariat

Abir Bechwal

Abir Bechwal

Projektleder
[email protected] /+45 54300086

Abir arbejder med partnerorganisationer i Mellemøsten og Nordafrika. Abir understøtter lokale partnerorganisationer med at opnå bedre rettigheder for LGBTIQ+ personer og styrke queermiljøer i MENA-regionen. 

Alex Lauridsen Delamare (de/dem el. han/ham)

Alex Lauridsen Delamare (de/dem el. han/ham)

Projektleder
[email protected] / +4554300084

Alex er leder på sociale samtaletilbud, TRANSIT, hvor de arbejder på at øge trivslen og mindske minoritetsstress blandt transpersoner, nonbinære og andre kønsdiverse personer. De holder desuden oplæg og arbejder som tovholder på foreningens transpolitiske indsats. 

Amanda Enggaard Dybdal (hun/hende)

Amanda Enggaard Dybdal (hun/hende)

Juniorkonsulent 
[email protected]

Amanda er juniorkonsulent i foreningens ungeindsats. Hun arbejder med udvikling af de pædagogiske metoder for AURA samt på at udbrede metodikken til landets øvrige uddannelses- og undervisningsområde.  

Andreas Beck Kronborg (han/ham)

Andreas Beck Kronborg (han/ham)

Projektleder
[email protected] / +45 54300083

Andreas leder projekter på ungeområdet. Han arbejder på at mindske børn og unges oplevelser af ensomhed og mistrivsel, når disse bryder med normer for køn og seksuel orientering. Det gør han både ved at etablere inkluderende fællesskaber (særligt AURA) samt udvikling af undervisnings- og kursusmateriale. 

Andreas Nielsen (han/ham)

Andreas Nielsen (han/ham)

Politisk chefkonsulent 
[email protected] / +45 54 30 00 80

Andreas har ansvaret for at bære vores mærkesager ind på Christiansborg, i regeringen, i regionerne og kommunerne, og sikre, at det politiske system aktivt arbejder for bedre vilkår for LGBT+ personer.

Anne Harrit (ethvert pronomen)

Anne Harrit (ethvert pronomen)

IT-ansvarlig og frivilligkoordinator
[email protected] / +45 27597874

Anne arbejder med foreningens IT internt i foreningen, hvor hun supporterer ansatte og frivillige samt udvikler på foreningens intranetDertil arbejder hun som frivilligkoordinator i foreningen.  

Jakob Steensen Nielsen (han/ham)

Jakob Steensen Nielsen (han/ham)

Kommunikationskonsulent
[email protected] / +45 61279186

Jakob er journalist og skriver bl.a. foreningens nyheder og debatindlæg, og så varetager han pressekontakten. Han er desuden indholdsredaktør på lgbtsundhed.dk og arbejder målrettet på at forbedre LGBT+ personers sundhed og møde med sundhedsvæsenet. 

Julie Breinegaard (hun/hende)

Julie Breinegaard (hun/hende)

Rådgivningskonsulent
[email protected]

Julie understøtter det frivillige arbejde i foreningens rådgivninger. Hun koordinerer uddannelsesaktiviteter og bistår med driften og kvalitetsudviklingen i rådgivningerne. 

Kamille Hjuler Kofod (hun/hende)

Kamille Hjuler Kofod (hun/hende)

Frivillig- og eventkoordinator
[email protected] /+45 60620869

Kamille er frivillig- og eventkoordinator og arbejder med at igangsætte og understøtte events og aktiviteter for frivillige i København, samt at samarbejde med øvrige lokale LGBT+ grupper på Sjælland og Bornholm. Derudover er Kamille ansvarlig for Besøgsvensordningen, som faciliterer kontakten mellem frivillige besøgsvenner og LGBT+ personer, der oplever ensomhed.

Lone Sigh Fehrmann (hun/hende)

Lone Sigh Fehrmann (hun/hende)

Økonomichef
[email protected]

Lone er ansvarlig for foreningens samlede bogholderi herunder kvalificering af budgetter samt regnskabsaflæggelse på projekter, driftsbevillinger og driftsøkonomi. Hun er desuden ansvarlig for optimering af økonomistyringsprocesser herunder afstemning af balancekonti og udgiftskontrol. 

Maria Schmidt Myhlendorph (hun/hende)

Maria Schmidt Myhlendorph (hun/hende)

Frivilligkonsulent og projektleder
[email protected] / +45 54300082

Maria udvikler rammerne, aktiviteterne og mulighederne for det frivillige arbejde i LGBT+ Danmark. Maria er også projektleder for FART, hvor hun arbejder for at udbrede rådgivningstilbud til LGBT+ personer og pårørende i alle landets regioner samt med at styrke de lokale LGBT+ foreninger. 

Nanna Rebekka (hun/hende)

Nanna Rebekka (hun/hende)

Kommunikations- og kampagnekonsulent
[email protected] / +4554300081

Nanna varetager foreningens kommunikation. Derudover sætter hun fokus på LGBT+ personers møde med egen læge som projektleder på kampagnen LGBT+ Sundhed, herunder lgbtsundhed.dk. 

Nicole Scharf (hun/hende)

Nicole Scharf (hun/hende)

International Project Coordinator
[email protected] / +45 54300085

Nicole er ansvarlig for foreningens program i Østafrika. Hun arbejder på at mindske de østafrikanske LGBT+ personers minoritetsstress og nedbryde fordomme blandt lokale allierede, såsom sundhedspersonale, politi og medier.

Pauline Mignola (hun/hende)

Pauline Mignola (hun/hende)

Project Coordinator
+45 44163293 / [email protected]

Pauline arbejder med at fremme repræsentation og viden om internationale LGBT+ perspektiver, arbejde og samarbejder i Danmark. Hun understøtter Global Queer Volunteer-teamet samt foreningens internationale projekter. 

Sidsel Poulsen (hun/hende)

Sidsel Poulsen (hun/hende)

Juniorkonsulent
[email protected] /
+45 52106778

Sidsel er juniorkonsulent i afdelingen for Politik og kommunikation, hvor hun blandt andet arbejder med presseovervågning, content management samt udvikling af foreningens politik. 

Siv Ærøe Hyllested (hun/hende)

Siv Ærøe Hyllested (hun/hende)

Grafiker
[email protected]

Siv er foreningens administrative blæksprutte og understøtter derudover kommunikationsteamet med grafikker og andet visuelt materiale.  

Susanne Branner Jespersen (hun/hende)

Susanne Branner Jespersen (hun/hende)

Sekretariatschef
[email protected] / +4527452773

Susanne har ansvar for daglig drift og udvikling af både sekretariatet og foreningen. I sin rolle understøtter hun fundraising, foreningens strategi, politisk interessevaretagelse, eksterne samarbejder og pressehåndtering. 

Tobias Aske Kristensen (han/ham)

Tobias Aske Kristensen (han/ham)

Frivilligkoordinator – Fyn og Jylland
[email protected] / +45 54300088

Tobias er LGBT+ Danmarks frivilligkoordinator vest for Storebælt. Han arbejder med alle foreningens frivillige på Fyn og i Jylland. Til daglig har han til huse i LGBT+ huset i Aarhus, men tager rundt til lokale LGBT+ foreninger og støtter op om de mange frivillige tiltag og aktiviteter, der hver dag er med til at støtte og samle LGBT+ personer.