Sekretariat

LGBT+ Danmarks sekretariat står for foreningens daglige drift og projektledelse. De fleste af os har base i København på Vestergade 18E.

Ledelse

Andreas Nielsen (han/ham)

Andreas Nielsen (han/ham)

Politisk chef 
[email protected] / +45 54300080

Andreas er chef for det nationale område og har bl.a. ansvaret for at bære vores mærkesager ind på Christiansborg, i regeringen, i regionerne og kommunerne, og sikre, at det politiske system aktivt arbejder for bedre vilkår for LGBT+ personer i Danmark.

Lone Sigh Fehrmann (hun/hende)

Lone Sigh Fehrmann (hun/hende)

Økonomichef
[email protected]

Lone er ansvarlig for foreningens samlede bogholderi herunder kvalificering af budgetter samt regnskabsaflæggelse på projekter, driftsbevillinger og driftsøkonomi. Hun er desuden ansvarlig for optimering af økonomistyringsprocesser herunder afstemning af balancekonti og udgiftskontrol. 

Susanne Branner Jespersen (hun/hende)

Susanne Branner Jespersen (hun/hende)

Sekretariatschef
[email protected] / +45 27452773

Susanne har ansvar for daglig drift og udvikling af både sekretariatet og foreningen. I sin rolle understøtter hun fundraising, foreningens strategi, politisk interessevaretagelse, eksterne samarbejder og pressehåndtering. 

Politik- og Kommunikationsafdeling

Emilie Annika Sommer (hun/hende)

Emilie Annika Sommer (hun/hende)

Studentermedhjælper
[email protected]

Emilie arbejder i afdelingen for politik og kommunikation, hvor hun blandt andet producerer grafik til foreningens sociale medier, sætter annoncer op og laver grafisk design til alt fra infomateriale om køn til invitationer til årskonference. Emilie står desuden for at drive vores webshop.

Max Maskell (den/dens)

Max Maskell (den/dens)

Juridisk konsulent
[email protected] / +45 54300086

Max er LGBT+ Danmarks jurist og står for at kvalificere den juridiske del af vores arbejde. Derudover understøtter Max LGBT+ Danmarks juridiske rådgivning og rådgiver og repræsenterer LGBT+ personer i forbindelse med familiedannelse og forældreskab og andre juridiske problemstillinger.

Noa Meier Jenkins (de/dem)

Noa Meier Jenkins (de/dem)

Visuel- og grafisk designer
[email protected] / 45+ 42430395

Noa er deltidsansat i afdelingen for politik og kommunikation, hvor de blandt andet hjælper med grafiske produktioner og andre kommunikationsopgaver. Noa er uddannet i visuel kommunikation ved Det Kongelige Akademi.

Uffe Paulsen (han/ham)

Uffe Paulsen (han/ham)

Presse- og politikkonsulent
[email protected] / +45 54300005

Uffe er ansvarlig for LGBT+ Danmarks kontakt med pressen og tilstedeværelse i medierne og arbejder for at fremme vores politiske mærkesager i debatten i og det politiske system.

International Afdeling

John Lindle (han/ham)

John Lindle (han/ham)

International projektleder
[email protected] / +45 54300089

John er ansvarlig for LGBT+ Danmarks arbejde med at støtte organisationer i Armenien og Ukraine. Han arbejder med fundraising, at styrke partnerskaber og med at styrke organisationernes kapacitet, så de bedst kan understøtte lokale til LGBTIQ+ miljøer og -personer.

Lea Lybecker (hun/hende)

Lea Lybecker (hun/hende)

International projektleder
[email protected] / +45 52106778

Lea arbejder med partnerorganisationer i Sydvestasien og Nordafrika (SWANA). Lea understøtter lokale partnerorganisationer med at opnå bedre rettigheder for LGBTIQ+ personer og styrke queermiljøer i SWANA-regionen

Nicole Scharf (hun/hende)

Nicole Scharf (hun/hende)

International Project Coordinator
[email protected] / +45 54300085

Nicole er ansvarlig for foreningens program i Østafrika. Hun arbejder på at mindske de østafrikanske LGBT+ personers minoritetsstress og nedbryde fordomme blandt lokale allierede, såsom sundhedspersonale, politi og medier.

Pauline Mignola (hun/hende)

Pauline Mignola (hun/hende)

International Project Manager
[email protected] / +45 54300008

Pauline arbejder med partnerorganisationer i Sydvestasien og Nordafrika (SWANA). Hun arbejder også med at fremme repræsentation og viden om internationale LGBT+ perspektiver, arbejde og samarbejder i Danmark. Hun understøtter Global Queer Volunteer-teamet.

National Afdeling

Amanda Enggaard Dybdal (hun/hende)

Amanda Enggaard Dybdal (hun/hende)

Projektleder 
[email protected] / +45 54300007

Amanda er projektleder på ungeindsatserne Sommer- og Weekendlejre samt Unicorny Camp på Roskilde Festival. Derudover har Amanda ansvar for frivilliggruppen Content Creators som formidler indhold om og til unge på LGBT+ Ungdoms sociale medier.

Andreas Beck Kronborg (han/ham)

Andreas Beck Kronborg (han/ham)

Børne- og Ungdomsfaglig konsulent
[email protected] / +45 54300083

Andreas er vores børne- og ungeekspert. Han arbejder på at mindske børn og unges oplevelser af ensomhed og mistrivsel, når de bryder med normer for køn og seksuel orientering. Det gør han ved at udvikle undervisnings- og kursusmaterialer, rådgive kommuner, staten og andre civilsamfundsaktører når det handler om positive tiltag for målgruppen og de voksne, der er rundt om dem. Han holder også oplæg og deltager i paneldebatter.

Julia Skov (ethvert pronomen)

Julia Skov (ethvert pronomen)

Videns- og outreachkonsulent
[email protected] / +45 54300006

Julia har ansvar for foreningens udadrettede oplysningsaktiviteter indenfor børne- og ungeområdet. Hun arbejder for at udbrede viden om, hvordan man som fagprofessionel kan forbedre og sikre trivslen hos børn og unge, der bryder med normer for køn og seksualitet.

Kamille Hjuler Kofod (hun/hende)

Kamille Hjuler Kofod (hun/hende)

Frivillig- og eventkoordinator
[email protected] /+45 60620869

Kamille er frivillig- og eventkoordinator og arbejder med at igangsætte og understøtte events og aktiviteter for frivillige i København, samt at samarbejde med øvrige lokale LGBT+ grupper på Sjælland og Bornholm. Derudover er Kamille ansvarlig for Besøgsvensordningen, som faciliterer kontakten mellem frivillige besøgsvenner og LGBT+ personer, der oplever ensomhed.

Maria Schmidt Myhlendorph (hun/hende)

Maria Schmidt Myhlendorph (hun/hende)

Program- og teamleder for Frivillighed & fællesskaber
Projektleder for Space to be You
[email protected] / +45 54300082

Maria har det overordnede ansvar for foreningens arbejde med frivillighed og fællesskaber i foreningen og i samarbejde med andre LGBT+ aktører og øvrigt civilsamfund. Maria er også projektleder for projektet ’Space to be You’, hvor der udvikles normkritisk og intersektionelt opkvalificeringsmateriale til skoleaktører.

Max Maskell (den/dens)

Max Maskell (den/dens)

Juridisk konsulent
[email protected] / +45 54300086

Max er LGBT+ Danmarks jurist og står for at kvalificere den juridiske del af vores arbejde. Derudover understøtter Max LGBT+ Danmarks juridiske rådgivning og rådgiver og repræsenterer LGBT+ personer i forbindelse med familiedannelse og forældreskab og andre juridiske problemstillinger.

Mie Birk Jensen (hun/de)

Mie Birk Jensen (hun/de)

Videns- og outreachkonsulent
[email protected] / +45 54300009

Mie har ansvar for foreningens udadrettede oplysningsaktiviteter. Hun arbejder for at udbrede viden om LGBT+ personers trivsel og vilkår, hvorfor hun udvikler, koordinerer og afholder foreningens kurser, workshops og oplæg rundt omkring i landet for institutioner, virksomheder, og andre, som ønsker at blive opkvalificeret på LGBT+ området. De repræsenterer også organisationen i diverse styregrupper og andre fora, som efterspørger viden om LGBT+ området.

 

Silvia Miglioranza (hun/hende)

Silvia Miglioranza (hun/hende)

Program- og teamleder for Rådgivning & Støtteindsatserne 
[email protected] / +45 54300001

Silvia har det overordnede ansvar for foreningens rådgivnings- og støtteindsatser, og dermed for at udvikle rammerne, mulighederne og kvaliteten for LGBT+ rådgivningen, Transit og Besøgsvennerne.

Tobias Aske Kristensen (han/ham)

Tobias Aske Kristensen (han/ham)

Frivilligkoordinator – Fyn og Jylland
[email protected] / +45 54300088

Tobias er LGBT+ Danmarks frivilligkoordinator vest for Storebælt. Han arbejder med alle foreningens frivillige på Fyn og i Jylland. Til daglig har han til huse i LGBT+ huset i Aarhus, men tager rundt til lokale LGBT+ foreninger og støtter op om de mange frivillige tiltag og aktiviteter, der hver dag er med til at støtte og samle LGBT+ personer. 

Stab

Anne Harrit (ethvert pronomen)

Anne Harrit (ethvert pronomen)

IT-ansvarlig
[email protected] / +45 54300087

Anne arbejder med foreningens IT internt i foreningen, hvor de supporterer ansatte og frivillige samt udvikler på foreningens intranet

Kenneth Aarestrup (han/ham)

Kenneth Aarestrup (han/ham)

Økonomimedhjælper
[email protected]

Kenneth er økonomisk medhjælper og assisterer den økonomiske chef Lone, og sørger for at foreningens regnskaber går op.

Sisse Møller (hun/den)

Sisse Møller (hun/den)

Kontoradministrator
[email protected]

Sisse har det store overblik over vores sekretariat i København, og ser til at det er veldrevet og præsentabelt. Derudover er Sisse med til at holde hjulene i gang i LGBT+ Danmarks webshop. Sisse har desuden været frivillig i LGBT+ Rådgivningen i en årrække.