Sekretariat

LGBT+ Danmarks sekretariat står for foreningens daglige drift og projektledelse. De fleste af os har base i København på Vestergade 18E.

Ledelse

Lone Sigh Fehrmann (hun/hende)

Lone Sigh Fehrmann (hun/hende)

Økonomichef

Lone er ansvarlig for foreningens samlede bogholderi herunder kvalificering af budgetter samt regnskabsaflæggelse på projekter, driftsbevillinger og driftsøkonomi. Hun er desuden ansvarlig for optimering af økonomistyringsprocesser herunder afstemning af balancekonti og udgiftskontrol. 

Susanne Branner Jespersen (hun/hende)

Susanne Branner Jespersen (hun/hende)

Sekretariatschef

Susanne har ansvar for daglig drift og udvikling af både sekretariatet og foreningen. I sin rolle understøtter hun fundraising, foreningens strategi, politisk interessevaretagelse, eksterne samarbejder og pressehåndtering. 

Politik- og Kommunikationsafdeling

Frix Rode (hun/hende)

Frix Rode (hun/hende)

Kommunikationskonsulent og Art Director

Frix er med til at varetage LGBT+ Danmarks kommunikation på diverse kanaler og arbejder med organisationens kreative udvikling.

Mikkel Kaul Kristensen (de/dem)

Mikkel Kaul Kristensen (de/dem)

Social Media Manager og Webredaktør
/ +45 54300085

Mikkel varetager LGBT+ Danmarks kommunikation på tværs af foreningens aktive sociale medier og hjemmeside. Hertil varetager Mikkel også foreningens webshop.

Stella Malfilâtre (hun/hende)

Stella Malfilâtre (hun/hende)

Arkivar

Stella arbejder deltid som arkivar i kommunikationsafdelingen, hvor hun én kasse ad gangen graver, kuraterer og arkiverer guldkorn fra LGBT+ Danmarks mange arkivkasser i anledning af foreningens 75-års jubilæum.

Uffe Paulsen (han/ham)

Uffe Paulsen (han/ham)

Teamleder Politik og kommunikation
Presse- og politikkonsulent
/ +45 54300005

Uffe er ansvarlig for LGBT+ Danmarks kontakt med pressen og tilstedeværelse i medierne og arbejder for at fremme vores politiske mærkesager i debatten og det politiske system.

Team Viden og Outreach

Amalie Valentine MaKé (hun/hende)

Amalie Valentine MaKé (hun/hende)

Projektleder
+45 54300071

Amalie er projektleder for Omsorg i Fællesskabet, som er en ny voldsforebyggende indsats. Projektets formål er at mobilisere LGBT+ miljøet til i fællesskab at drage omsorg for at forebygge, forhindre og håndtere vold i nære og ikke-nære relationer mellem LGBT+ personer. Projektet består af en oplysningskampagne, opkvalificering af eksisterende rådgivningstilbud samt communitymøder på tværs af Danmark.

Eva Goldfinger (hun/hende)

Eva Goldfinger (hun/hende)

Psykologfaglig konsulent og projektleder
/ +45 54300017

Eva arbejder med psykologfaglig viden internt og eksternt i foreningen. Hun har ansvar for ekstern opkvalificering indenfor det psykologfaglige område med fokus på, hvordan man som fagprofessionel kan forbedre trivslen hos psykisk sårbare personer, der bryder med normer for køn og seksualitet. Derudover er Eva projektleder og samtaleleder på samtaleforløbet TransitionsTanker, og står for supervision og uddannelse af de frivillige rådgivere.

Heine Gregers Carlsen (han/ham)

Heine Gregers Carlsen (han/ham)

Teamleder for Viden og Outreach

Heine er teamleder for Team Viden og Outreach bl.a. med overordnet ansvar for teamets oplæg og workshops for virksomheder, organisationer, kommuner og fagprofesionelle på fx børne- og ungeområdet. Heine er samtidig projektleder på EU-projektet ’Space to be You’ og har det daglige ansvar for LGBT+ Danmarks Aarhuskontor.

Julia Skov (hun/hende)

Julia Skov (hun/hende)

Diversitetskonsulent
/ +45 54300006

Som vores diversitets konsulent har Julia ansvar for opkvalificering og kompetenceløft indenfor LGBT+ området til både virksomheder, og i særdeleshed fagprofessionelle på børne- og ungeområdet. Gennem oplæg og workshops gør Julia fagpersoner klogere på, hvordan de kan skabe nogle bedre rammer og trivsel hos enten deres medarbejder eller hos de børn og unge, som de møder. Julia er selv uddannet lærer med en efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Noah Lykke Knudsen (han/ham)

Noah Lykke Knudsen (han/ham)

Juniorkonsulent

Noah arbejder med diverse opgaver inden for Team Viden og Outreach samt kommunikationsholdet. Han holder opkvalificerende oplæg og workshops for bl.a. fagpersoner om mødet med LGBTQ+-personer i deres arbejde. Derudover arbejder han med at understøtte bl.a. ungdomsfællesskaberne på Fyn og LGBT+ Danmarks kommunikationshold.

Team Frivillighed og fælleskaber

Amanda Enggaard Dybdal (hun/hende)

Amanda Enggaard Dybdal (hun/hende)

Projektleder 
/ +45 54300007

Amanda er projektleder på ungehøjskolerne Queer The Future, som samler unge i kortere forløb om emner såsom aktivisme, rettigheder og meningsdannelse. Hun har desuden ansvaret for frivilliggrupper på Sjælland og koordinerer AURA København og Frederiksberg. Derudover faciliterer hun netværksmøder for lokale pridegrupper og -organisationer.

June Stoltenberg (de/dem)

June Stoltenberg (de/dem)

Projektleder

June er projektleder for Tryg i Skolen, som er et frivilligdrevet queer-to-peer undervisningstilbud til skoler om køn og seksualitet. Projektet handler om at øge trivslen for LGBT+ elever i skolerne og udbrede kendskab til foreningens sociale fællesskaber og rådgivningsmuligheder. Projektet inddrager unge fra LGBT+ Danmarks ungdomsfællesskab AURA i en landsdækkende undervisningsindsats.

Kamille Hjuler Kofod (hun/hende)

Kamille Hjuler Kofod (hun/hende)

Frivillig- og eventkoordinator
/+45 60620869

Kamille er frivillig- og eventkoordinator og arbejder med at igangsætte og understøtte events og aktiviteter for frivillige i København, samt at samarbejde med øvrige lokale LGBT+ grupper på Sjælland og Bornholm. Derudover er Kamille ansvarlig for Besøgsvensordningen, som faciliterer kontakten mellem frivillige besøgsvenner og LGBT+ personer, der oplever ensomhed.

Sissel Moos (hun/hende)

Sissel Moos (hun/hende)

Projektleder- og kampagnekonsulent

Sissel er projektleder for Sammen om LGBT+ rettigheder, som engagerer foreningens medlemmer og det øvrige LGBT+ miljø i kommunalpolitiske kampagner. Kampagnerne har til formål at sikre LGBT+ borgeres trivsel i den borgernære velfærd. Derudover understøtter hun frivillige i foreningens forskellige tilbud.

Steve McFarland (han/ham)

Steve McFarland (han/ham)

Teamleder for Frivillighed & fællesskaber

Steve har det overordnede ansvar for foreningens arbejde med frivillighed og fællesskaber i foreningen og i samarbejde med andre LGBT+ aktører og øvrigt civilsamfund. Han støtter vores frivilligkoordinatorer i det landsdækkende arbejde med en stor vifte af frivillige grupper, og er med til at øge organisationens græsrodspolitisk engagement.

Stine Haslund Jønsson (hun/hende)

Stine Haslund Jønsson (hun/hende)

Frivilligkoordinator

Stine er frivilligkoordinator. Hun arbejder med at understøtte frivilliggrupper og AURAs ungdomsfællesskaber på Fyn og i Jylland. Stine er derudover en del af Team Viden og Outreach og holder opkvalificerende oplæg for bl.a. fagpersoner med fokus på at gøre dem klogere på, hvordan de kan bedre og sikre trivslen hos personer, der bryder med normer for køn og seksualitet.

Team Rådgivning og Støtte

Eva Goldfinger (hun/hende)

Eva Goldfinger (hun/hende)

Psykologfaglig konsulent og projektleder
/ +45 54300017

Eva arbejder med psykologfaglig viden internt og eksternt i foreningen. Hun har ansvar for ekstern opkvalificering indenfor det psykologfaglige område med fokus på, hvordan man som fagprofessionel kan forbedre trivslen hos psykisk sårbare personer, der bryder med normer for køn og seksualitet. Derudover er Eva projektleder og samtaleleder på samtaleforløbet TransitionsTanker, og står for supervision og uddannelse af de frivillige rådgivere.

Flor Ma Lysgaard (den/dens)

Flor Ma Lysgaard (den/dens)

Projektleder og frivilligkoordinator

Flor er projektleder på det sociale tilbud Transit, som er et gruppesamtaleforløb for transpersoner, nonbinære og kønsdiverse personer. Her arbejder den på at øge trivsel og mindske minoritetsstress samt støtte personer i deres undersøgelser og overvejelser om køn og kønsidentitet. Derudover er Flor også tilknyttet TransitionsTanker som samtaleleder, og understøtter LGBT+ rådgivningens frivillige rådgivere i København.

Max Maskell (den/dens)

Max Maskell (den/dens)

Juridisk konsulent

Max er LGBT+ Danmarks jurist og står for at kvalificere den juridiske del af vores arbejde. Derudover understøtter Max LGBT+ Danmarks juridiske rådgivning og rådgiver og repræsenterer LGBT+ personer i forbindelse med familiedannelse og forældreskab og andre juridiske problemstillinger.

Mohamed Isaac El-sayed (han/ham)

Mohamed Isaac El-sayed (han/ham)

Stud.Jur.

Mohamed er foreningens Stud.Jur. og skal hjælpe og understøtte den juridiske indsats inden for LGBT+ området. Mohamed varetager også en række opgaver i forbindelse med foreningens FRi-pulje projekt, som promoverer LGBT+ politiske mærkesager og forsvarer juridiske rettigheder for LGBT+ personer i Danmark.

Silvia Miglioranza (hun/hende)

Silvia Miglioranza (hun/hende)

Rådgivningsleder / Teamleder for Rådgivning & Støtte
 / +45 54300001

Silvia har det daglige og faglige ansvar for foreningens rådgivnings- og støttetilbud, og dermed for at udvikle rammerne, mulighederne og kvaliteten for LGBT+ rådgivningen, juridisk rådgivning, den faglige rådgivning, Transit og TransitionsTanker.  Silvia er desuden leder af LGBT+ Rådgivningen, som har lokale afdelinger i København, Aarhus og Aalborg. Her står hun står i spidsen for drift, udvikling, kvalitetssikring og har ansvaret for omkring 40+ frivillige rådgivere.

Tian Stephansen (han/ham de/dem)

Tian Stephansen (han/ham de/dem)

Psykolog og frivilligkoordinator

Tian er samtaleleder i projektet TransitionsTanker, og er derudover også frivilligkoordinator og supervisor for LGBT+ Danmarks rådgivninger i Aarhus og Aalborg. Han er desuden psykolog og har sin egen LGBT+ venlige praksis i Aarhus.

International Afdeling

Benjamin Foyn Lausten (han/ham)

Benjamin Foyn Lausten (han/ham)

Projektkoordinator

Benjamin har et tværgående ansvar i foreningens internationale projekter og samarbejder. I sin rolle som projektkoordinator understøtter han projektimplementering, fundraising, afrapportering og styrkelse af partnerskaberne på tværs af afdelingen.

Lea Lybecker (hun/hende)

Lea Lybecker (hun/hende)

Teamleder for internationalt team
/ +45 52106778

Lea har det overordnede ansvar for foreningens internationale projekter og samarbejder i Øst-Europa, Kaukasus, Øst-Afrika, Sydvest, Asien og Nord-Afrika. I sin rolle understøtter hun interessevaretagelse på det internationale område, fundraising og partnerskaber, samt trivsel og faglig udvikling i det internationale team. 

Liv Bjørling (hun/hende)

Liv Bjørling (hun/hende)

Programleder

Liv har ansvar for de internationale projekter og samarbejdet med vores partnerorganisationer i Østafrika. I sin rolle som programansvarlig understøtter hun projektimplementering, fundraising og styrkelse af partnerskaberne samt faglig udvikling hos både partnerorganisationerne og internt i det internationale team.

Pauline Mignola (hun/hende)

Pauline Mignola (hun/hende)

Program manager
/ +45 54300008

Pauline har ansvar for de internationale projekter og samarbejdet med vores partnerorganisationer i Sydvestasien og Nordafrika (SWANA). I sin rolle understøtter hun projektimplementering og styrkelse af partnerskaberne samt faglig udvikling hos både partnerorganisationerne og internt i det internationale team.

Stab

Anne Harrit (alle pronominer)

Anne Harrit (alle pronominer)

IT-ansvarlig
/ +45 54300087

Anne arbejder med foreningens IT internt i foreningen, hvor de supporterer ansatte og frivillige samt udvikler på foreningens intranet

Kenneth Aarestrup (han/ham)

Kenneth Aarestrup (han/ham)

Økonomimedhjælper

Kenneth er økonomisk medhjælper og assisterer den økonomiske chef Lone, og sørger for at foreningens regnskaber går op.

Mio Larsen (hun/hende)

Mio Larsen (hun/hende)

IT-Support

Mio er IT supportmedhjælper og har hendes arbejdsgang ved at hjælpe foreningens ansatte og frivillige. Hun er også med til at udvikle IT internt og har overblik over foreningens IT miljø.

Sisse Møller (hun/hende de/dem)

Sisse Møller (hun/hende de/dem)

Kontoradministrator

Sisse har det store overblik over vores sekretariat i København, og ser til at det er veldrevet og præsentabelt.