Sekretariat

LGBT+ Danmarks sekretariat står for foreningens daglige drift og projektledelse. De fleste af os har base i København på Vestergade 18E.

Ledelse

Lone Sigh Fehrmann (hun/hende)

Lone Sigh Fehrmann (hun/hende)

Økonomichef
[email protected]

Lone er ansvarlig for foreningens samlede bogholderi herunder kvalificering af budgetter samt regnskabsaflæggelse på projekter, driftsbevillinger og driftsøkonomi. Hun er desuden ansvarlig for optimering af økonomistyringsprocesser herunder afstemning af balancekonti og udgiftskontrol. 

Susanne Branner Jespersen (hun/hende)

Susanne Branner Jespersen (hun/hende)

Sekretariatschef
[email protected] / +45 27452773

Susanne har ansvar for daglig drift og udvikling af både sekretariatet og foreningen. I sin rolle understøtter hun fundraising, foreningens strategi, politisk interessevaretagelse, eksterne samarbejder og pressehåndtering. 

Politik- og Kommunikationsafdeling

Emilie Annika Sommer (hun/hende)

Emilie Annika Sommer (hun/hende)

Juniorkonsulent
[email protected]

Emilie arbejder i afdelingen for politik og kommunikation, hvor hun blandt andet varetager kommunikationen på foreningens sociale medier, sætter annoncer op og laver grafisk design til alt fra infomateriale om køn til invitationer til årskonference. Emilie står desuden for at drive vores webshop og faciliterer diverse events og tilbud til foreningen medlemmer.

Frix Rode (hun/hende)

Frix Rode (hun/hende)

Kommunikationskonsulent og Art Director
[email protected]

Frix er med til at varetage LGBT+ Danmarks kommunikation på diverse kanaler og arbejder med organisationens kreative udvikling.

Max Maskell (den/dens)

Max Maskell (den/dens)

Juridisk konsulent
[email protected]

Max er LGBT+ Danmarks jurist og står for at kvalificere den juridiske del af vores arbejde. Derudover understøtter Max LGBT+ Danmarks juridiske rådgivning og rådgiver og repræsenterer LGBT+ personer i forbindelse med familiedannelse og forældreskab og andre juridiske problemstillinger.

Noa Meier Jenkins (de/dem)

Noa Meier Jenkins (de/dem)

Art Director og grafisk designer
[email protected] / 45+ 42430395

Noa er ansat i afdelingen for politik og kommunikation, hvor de blandt andet hjælper med grafiske produktioner og andre kommunikationsopgaver. De er også ansvarlig for organisationens visuelle identitet.

 

Noah Lykke Knudsen (han/ham)

Noah Lykke Knudsen (han/ham)

Juniorkonsulent
[email protected]

Noah arbejder med diverse opgaver inden for Team Viden og Outreach samt kommunikationsholdet. Han holder opkvalificerende oplæg og workshops for bl.a. fagpersoner om mødet med LGBTQ+-personer i deres arbejde. Derudover arbejder han med at understøtte bl.a. ungdomsfællesskaberne på Fyn og LGBT+ Danmarks kommunikationshold.

Signe Vinther Robsahm (hun/hende)

Signe Vinther Robsahm (hun/hende)

Eventproducent
[email protected]

Signe er producent på foreningens 75 års jubilæum og står bla. for arrangementer og eksterne kultursamarbejder.

Sissel Moos (hun/hende)

Sissel Moos (hun/hende)

Kommunikations- og kampagnekonsulent
[email protected] / +45 54300081

Sissel varetager LGBT+ Danmarks kommunikation på diverse kanaler og arbejder med at mobilisere foreningens medlemmer gennem kampagner.

Stella Malfilâtre (hun/hende)

Stella Malfilâtre (hun/hende)

[email protected]

Stella arbejder deltid som arkivar i kommunikationsafdelingen, hvor hun én kasse ad gangen graver, kuraterer og arkiverer guldkorn fra LGBT+ Danmarks mange arkivkasser i anledning af foreningens 75-års jubilæum.

Uffe Paulsen (han/ham)

Uffe Paulsen (han/ham)

Teamleder Politik og kommunikation
Presse- og politikkonsulent
[email protected] / +45 54300005

Uffe er ansvarlig for LGBT+ Danmarks kontakt med pressen og tilstedeværelse i medierne og arbejder for at fremme vores politiske mærkesager i debatten og det politiske system.

Team Viden og Outreach

Eva Goldfinger (hun/hende)

Eva Goldfinger (hun/hende)

Psykologfaglig konsulent
[email protected]/ +45 54300017

Eva arbejder med psykologfaglig viden internt og eksternt i foreningen. Hun har ansvar for ekstern opkvalificering indenfor det psykologfaglige område med fokus på, hvordan man som fagprofessionel kan forbedre trivslen hos psykisk sårbare personer, der bryder med normer for køn og seksualitet. Derudover understøtter Eva de frivillige rådgivere i LGBT+ rådgivningen samt foreningens øvrige tilbud med psykologfaglige kompetencer.

Heine Gregers Carlsen (han/ham)

Heine Gregers Carlsen (han/ham)

Teamleder for Viden og Outreach
[email protected] / +45 54300011 

Heine er teamleder for Team Viden og Outreach bl.a. med overordnet ansvar for teamets oplæg og workshops for virksomheder, organisationer, kommuner og fagprofesionelle på fx børne- og ungeområdet. Heine er samtidig projektleder på EU-projektet ’Space to be You’ og har det daglige ansvar for LGBT+ Danmarks Aarhuskontor.

Julia Skov (hun/hende)

Julia Skov (hun/hende)

Diversitetskonsulent
[email protected] / +45 54300006

Som vores pædagogiske konsulent har Julia ansvar for udvikling og facilitering af foreningens oplysningsaktiviteter til både fagprofessionelle på børne- og ungeområdet og udskolingselever. Gennem oplæg og workshops gør Julia fagpersoner klogere på, hvordan de kan forbedre og sikre trivslen hos børn og unge, der bryder med normer for køn og seksualitet.

Julia er selv uddannet lærer med en efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi.

Noah Lykke Knudsen (han/ham)

Noah Lykke Knudsen (han/ham)

Juniorkonsulent
[email protected]

Noah arbejder med diverse opgaver inden for Team Viden og Outreach samt kommunikationsholdet. Han holder opkvalificerende oplæg og workshops for bl.a. fagpersoner om mødet med LGBTQ+-personer i deres arbejde. Derudover arbejder han med at understøtte bl.a. ungdomsfællesskaberne på Fyn og LGBT+ Danmarks kommunikationshold.

Stine Haslund Jønsson (hun/hende)

Stine Haslund Jønsson (hun/hende)

Frivilligkoordinator
[email protected]

Stine er frivilligkoordinator. Hun arbejder med at understøtte frivilliggrupper og AURAs ungdomsfællesskaber på Fyn og i Jylland. Stine er derudover en del af Team Viden og Outreach og holder opkvalificerende oplæg for bl.a. fagpersoner med fokus på at gøre dem klogere på, hvordan de kan bedre og sikre trivslen hos personer, der bryder med normer for køn og seksualitet.

Team Frivillighed og fælleskaber

Amanda Enggaard Dybdal (hun/hende)

Amanda Enggaard Dybdal (hun/hende)

Projektleder 
[email protected] / +45 54300007

Amanda er projektleder på ungehøjskolerne Queer The Future, som samler unge i kortere forløb om emner såsom aktivisme, rettigheder og meningsdannelse. Hun har desuden ansvaret for frivilliggrupper på Sjælland og koordinerer AURA København og Frederiksberg. Derudover faciliterer hun netværksmøder for lokale pridegrupper og -organisationer.

June Stoltenberg (de/dem)

June Stoltenberg (de/dem)

Projektleder
[email protected]

June er projektleder for Tryg i Skolen, som er et frivilligdrevet queer-to-peer undervisningstilbud til skoler om køn og seksualitet. Projektet handler om at øge trivslen for LGBT+ elever i skolerne og udbrede kendskab til foreningens sociale fællesskaber og rådgivningsmuligheder. Projektet inddrager unge fra LGBT+ Danmarks ungdomsfællesskab AURA i en landsdækkende undervisningsindsats.

Kamille Hjuler Kofod (hun/hende)

Kamille Hjuler Kofod (hun/hende)

Frivillig- og eventkoordinator
[email protected] /+45 60620869

Kamille er frivillig- og eventkoordinator og arbejder med at igangsætte og understøtte events og aktiviteter for frivillige i København, samt at samarbejde med øvrige lokale LGBT+ grupper på Sjælland og Bornholm. Derudover er Kamille ansvarlig for Besøgsvensordningen, som faciliterer kontakten mellem frivillige besøgsvenner og LGBT+ personer, der oplever ensomhed.

Maria Schmidt Myhlendorph (hun/hende)

Maria Schmidt Myhlendorph (hun/hende)

Program- og teamleder for Frivillighed & fællesskaber

[email protected] / +45 54300082

Maria har det overordnede ansvar for foreningens arbejde med frivillighed og fællesskaber i foreningen og i samarbejde med andre LGBT+ aktører og øvrigt civilsamfund.

Stine Haslund Jønsson (hun/hende)

Stine Haslund Jønsson (hun/hende)

Frivilligkoordinator
[email protected]

Stine er frivilligkoordinator. Hun arbejder med at understøtte frivilliggrupper og AURAs ungdomsfællesskaber på Fyn og i Jylland. Stine er derudover en del af Team Viden og Outreach og holder opkvalificerende oplæg for bl.a. fagpersoner med fokus på at gøre dem klogere på, hvordan de kan bedre og sikre trivslen hos personer, der bryder med normer for køn og seksualitet.

Tobias Aske Kristensen (han/ham)

Tobias Aske Kristensen (han/ham)

Frivilligkoordinator – Fyn og Jylland
[email protected] / +45 54300088

Tobias er LGBT+ Danmarks frivilligkoordinator vest for Storebælt. Han arbejder med alle foreningens frivillige på Fyn og i Jylland. Til daglig har han til huse i LGBT+ huset i Aarhus, men tager rundt til lokale LGBT+ foreninger og støtter op om de mange frivillige tiltag og aktiviteter, der hver dag er med til at støtte og samle LGBT+ personer. 

Team Rådgivning og Støtte

Amalie Valentine MaKé (hun/hende)

Amalie Valentine MaKé (hun/hende)

Projektleder
[email protected] /+45 54300071

Amalie er projektleder for Omsorg i Fællesskabet, som er en ny voldsforebyggende indsats. Projektets formål er at mobilisere LGBT+ miljøet til i fællesskab at drage omsorg for at forebygge, forhindre og håndtere vold i nære og ikke-nære relationer mellem LGBT+ personer. Projektet består af en oplysningskampagne, opkvalificering af eksisterende rådgivningstilbud samt communitymøder på tværs af Danmark.

Eva Goldfinger (hun/hende)

Eva Goldfinger (hun/hende)

Psykologfaglig konsulent
[email protected]/ +45 54300017

Eva arbejder med psykologfaglig viden internt og eksternt i foreningen. Hun har ansvar for ekstern opkvalificering indenfor det psykologfaglige område med fokus på, hvordan man som fagprofessionel kan forbedre trivslen hos psykisk sårbare personer, der bryder med normer for køn og seksualitet. Derudover understøtter Eva de frivillige rådgivere i LGBT+ rådgivningen samt foreningens øvrige tilbud med psykologfaglige kompetencer.

Flor Ma Lysgaard (den/dens)

Flor Ma Lysgaard (den/dens)

Projektleder
[email protected]

Flor er projektleder på det sociale tilbud Transit, som er et gruppesamtaleforløb for transpersoner, nonbinære og kønsdiverse personer. Her arbejder den på at øge trivsel og mindske minoritetsstress samt støtte personer i deres undersøgelser og overvejelser om køn og kønsidentitet. Derudover er Flor også tilknyttet LGBT+ rådgivningen med særligt blik på transområdet.

Max Maskell (den/dens)

Max Maskell (den/dens)

Juridisk konsulent
[email protected]

Max er LGBT+ Danmarks jurist og står for at kvalificere den juridiske del af vores arbejde. Derudover understøtter Max LGBT+ Danmarks juridiske rådgivning og rådgiver og repræsenterer LGBT+ personer i forbindelse med familiedannelse og forældreskab og andre juridiske problemstillinger.

Silvia Miglioranza (hun/hende)

Silvia Miglioranza (hun/hende)

Rådgivningsleder / Teamleder for Rådgivning & Støtte
[email protected] / +45 54300001

Silvia har det daglige og faglige ansvar for foreningens rådgivnings- og støtteindsatser, og dermed for at udvikle rammerne, mulighederne og kvaliteten for LGBT+ rådgivningen, den faglige rådgivning, den specialiserede juridiske rådgivning, gruppesamtaletilbuddet Transit og Besøgsvennerne. Silvia er desuden faglig leder af LGBT+ Rådgivningen, som har lokale afdelinger i København, Aarhus og Aalborg. Her står hun står i spidsen for drift, udvikling, kvalitetssikring og har ansvaret for omkring 40 frivillige rådgivere.

International Afdeling

Lea Lybecker (hun/hende)

Lea Lybecker (hun/hende)

Teamleder for internationalt team
[email protected] / +45 52106778

Lea har det overordnede ansvar for foreningens internationale projekter og samarbejder i Øst-Europa, Kaukasus, Øst-Afrika, Sydvest, Asien og Nord-Afrika. I sin rolle understøtter hun interessevaretagelse på det internationale område, fundraising og partnerskaber, samt trivsel og faglig udvikling i det internationale team. 

Liv Bjørling (hun/hende)

Liv Bjørling (hun/hende)

Programleder
[email protected]

Liv har ansvar for de internationale projekter og samarbejdet med vores partnerorganisationer i Østafrika. I sin rolle som programansvarlig understøtter hun projektimplementering, fundraising og styrkelse af partnerskaberne samt faglig udvikling hos både partnerorganisationerne og internt i det internationale team.

Pauline Mignola (hun/hende)

Pauline Mignola (hun/hende)

Program manager
[email protected] / +45 54300008

Pauline har ansvar for de internationale projekter og samarbejdet med vores partnerorganisationer i Sydvestasien og Nordafrika (SWANA). I sin rolle understøtter hun projektimplementering og styrkelse af partnerskaberne samt faglig udvikling hos både partnerorganisationerne og internt i det internationale team.

Stab

Anne Harrit (alle pronominer)

Anne Harrit (alle pronominer)

IT-ansvarlig
[email protected] / +45 54300087

Anne arbejder med foreningens IT internt i foreningen, hvor de supporterer ansatte og frivillige samt udvikler på foreningens intranet

Kenneth Aarestrup (han/ham)

Kenneth Aarestrup (han/ham)

Økonomimedhjælper
[email protected]

Kenneth er økonomisk medhjælper og assisterer den økonomiske chef Lone, og sørger for at foreningens regnskaber går op.

Mio Larsen (hun/hende)

Mio Larsen (hun/hende)

IT-Support
[email protected]

Mio er IT supportmedhjælper og har hendes arbejdsgang ved at hjælpe foreningens ansatte og frivillige. Hun er også med til at udvikle IT internt og har overblik over foreningens IT miljø.

Sisse Møller (hun/hende de/dem)

Sisse Møller (hun/hende de/dem)

Kontoradministrator
[email protected]

Sisse har det store overblik over vores sekretariat i København, og ser til at det er veldrevet og præsentabelt.