Sekretariat

Alex Lauridsen Delamare (de/dem el. han/ham)

Alex Lauridsen Delamare (de/dem el. han/ham)

Projektleder
[email protected] / +45 54300084

Alex er leder på sociale samtaletilbud, TRANSIT, hvor de arbejder på at øge trivslen og mindske minoritetsstress blandt transpersoner, nonbinære og andre kønsdiverse personer. De holder desuden oplæg og arbejder som tovholder på foreningens transpolitiske indsats. 

Amanda Enggaard Dybdal (hun/hende)

Amanda Enggaard Dybdal (hun/hende)

Projektleder 
[email protected] / +45 54300007

Amanda er projektleder på ungeindsatserne Sommer- og Weekendlejre samt Unicorny Camp på Roskilde Festival. Derudover har Amanda ansvar for frivilliggruppen Content Creators som formidler indhold om og til unge på LGBT+ Ungdoms sociale medier.

Andreas Beck Kronborg (han/ham)

Andreas Beck Kronborg (han/ham)

Projektleder
[email protected] / +45 54300083

Andreas leder projekter på ungeområdet. Han arbejder på at mindske børn og unges oplevelser af ensomhed og mistrivsel, når disse bryder med normer for køn og seksuel orientering. Det gør han både ved at etablere inkluderende fællesskaber (særligt AURA) samt udvikling af undervisnings- og kursusmateriale. 

Andreas Nielsen (han/ham)

Andreas Nielsen (han/ham)

Politisk chef 
[email protected] / +45 54300080

Andreas er chef for det nationale område og har bl.a. ansvaret for at bære vores mærkesager ind på Christiansborg, i regeringen, i regionerne og kommunerne, og sikre, at det politiske system aktivt arbejder for bedre vilkår for LGBT+ personer i Danmark.

Anne Harrit (ethvert pronomen)

Anne Harrit (ethvert pronomen)

IT-ansvarlig
[email protected] / +45 54300087

Anne arbejder med foreningens IT internt i foreningen, hvor de supporterer ansatte og frivillige samt udvikler på foreningens intranetDertil arbejder de som frivilligkoordinator i foreningen.  

Emilie Annika Sommer (hun/hende)

Emilie Annika Sommer (hun/hende)

Studentermedhjælper
[email protected]

Emilie arbejder i afdelingen for politik og kommunikation, hvor hun blandt andet producerer grafik til foreningens sociale medier, sætter annoncer op og laver grafisk design til alt fra infomateriale om køn til invitationer til årskonference. Emilie står desuden for at drive vores webshop.

John Lindle (han/ham)

John Lindle (han/ham)

International projektleder
[email protected] / +45 54300089

John er ansvarlig for LGBT+ Danmarks arbejde med at støtte organisationer i Armenien og Ukraine. Han arbejder med fundraising, at styrke partnerskaber og med at styrke organisationernes kapacitet, så de bedst kan understøtte lokale til LGBTIQ+ miljøer og -personer.

Julia Skov (ethvert pronomen)

Julia Skov (ethvert pronomen)

Videns- og outreachkonsulent
[email protected] / +45 54300006

Julia har ansvar for foreningens udadrettede oplysningsaktiviteter indenfor børne- og ungeområdet. Hun arbejder for at udbrede viden om, hvordan man som fagprofessionel kan forbedre og sikre trivslen hos børn og unge, der bryder med normer for køn og seksualitet.

Kamille Hjuler Kofod (hun/hende)

Kamille Hjuler Kofod (hun/hende)

Frivillig- og eventkoordinator
[email protected] /+45 60620869

Kamille er frivillig- og eventkoordinator og arbejder med at igangsætte og understøtte events og aktiviteter for frivillige i København, samt at samarbejde med øvrige lokale LGBT+ grupper på Sjælland og Bornholm. Derudover er Kamille ansvarlig for Besøgsvensordningen, som faciliterer kontakten mellem frivillige besøgsvenner og LGBT+ personer, der oplever ensomhed.

Lea Lybecker (hun/hende)

Lea Lybecker (hun/hende)

International projektleder
[email protected] / +45 52106778

Lea arbejder med partnerorganisationer i Sydvestasien og Nordafrika (SWANA). Lea understøtter lokale partnerorganisationer med at opnå bedre rettigheder for LGBTIQ+ personer og styrke queermiljøer i SWANA-regionen

Lone Sigh Fehrmann (hun/hende)

Lone Sigh Fehrmann (hun/hende)

Økonomichef
[email protected]

Lone er ansvarlig for foreningens samlede bogholderi herunder kvalificering af budgetter samt regnskabsaflæggelse på projekter, driftsbevillinger og driftsøkonomi. Hun er desuden ansvarlig for optimering af økonomistyringsprocesser herunder afstemning af balancekonti og udgiftskontrol. 

Maria Schmidt Myhlendorph (hun/hende)

Maria Schmidt Myhlendorph (hun/hende)

Frivilligkonsulent og projektleder
[email protected] / +45
54300082

Maria udvikler rammerne, aktiviteterne og mulighederne for det frivillige arbejde i LGBT+ Danmark. Maria er også projektleder for FART, hvor hun arbejder for at udbrede rådgivningstilbud til LGBT+ personer og pårørende i alle landets regioner samt med at styrke de lokale LGBT+ foreninger. 

Max Maskell (den/dens)

Max Maskell (den/dens)

Juridisk konsulent
[email protected] / +45 54300086

Max er LGBT+ Danmarks jurist og står for at kvalificere den juridiske del af vores arbejde. Derudover understøtter Max LGBT+ Danmarks juridiske rådgivning og rådgiver og repræsenterer LGBT+ personer i forbindelse med familiedannelse og forældreskab og andre juridiske problemstillinger.

Mie Birk Jensen (hun/de)

Mie Birk Jensen (hun/de)

Videns- og outreachkonsulent
[email protected] / +45 54300009

Mie har ansvar for foreningens udadrettede oplysningsaktiviteter. Hun arbejder for at udbrede viden om LGBT+ personers trivsel og vilkår, hvorfor hun udvikler, koordinerer og afholder foreningens kurser, workshops og oplæg rundt omkring i landet for institutioner, virksomheder, skoler og andre, som ønsker at blive opkvalificeret på LGBT+ området. De repræsenterer også organisationen i diverse styregrupper og andre fora, som efterspørger viden om LGBT+ området.

 

Nanna Rebekka (hun/hende)

Nanna Rebekka (hun/hende)

Kommunikations- og kampagnekonsulent
[email protected] / +45 54300081

Nanna varetager foreningens kommunikation. Derudover sætter hun fokus på LGBT+ personers møde med egen læge som projektleder på kampagnen LGBT+ Sundhed, herunder lgbtsundhed.dk. 

Nicole Scharf (hun/hende)

Nicole Scharf (hun/hende)

International Project Coordinator
[email protected] / +45 54300085

Nicole er ansvarlig for foreningens program i Østafrika. Hun arbejder på at mindske de østafrikanske LGBT+ personers minoritetsstress og nedbryde fordomme blandt lokale allierede, såsom sundhedspersonale, politi og medier.

Noa Meier Jenkins (de/dem)

Noa Meier Jenkins (de/dem)

Visuel- og grafisk designer

Noa er deltidsansat i afdelingen for politik og kommunikation, hvor de blandt andet hjælper med grafiske produktioner og andre kommunikationsopgaver. Noa er uddannet i visuel kommunikation ved Det Kongelige Akademi.

Pauline Mignola (hun/hende)

Pauline Mignola (hun/hende)

International Project Manager
[email protected] / +45 54300008

Pauline arbejder med partnerorganisationer i Sydvestasien og Nordafrika (SWANA). Hun arbejder også med at fremme repræsentation og viden om internationale LGBT+ perspektiver, arbejde og samarbejder i Danmark. Hun understøtter Global Queer Volunteer-teamet.

Silvia Miglioranza (hun/hende)

Silvia Miglioranza (hun/hende)

Programleder for rådgivningsindsatserne
[email protected] / +45 54300001

Silvia har det overordnede ansvar for rådgivningsindsatserne og dermed for at udvikle rammerne, aktiviteterne og mulighederne for LGBT+ rådgivningen, Transit og Besøgsvennerne.

Sisse Møller (hun/den)

Sisse Møller (hun/den)

Kontoradministrator
[email protected][email protected]

Sisse har det store overblik over vores sekretariat i København, og ser til at det er veldrevet og præsentabelt. Derudover er Sisse med til at holde hjulene i gang i LGBT+ Danmarks webshop. Sisse har desuden været frivillig i LGBT+ Rådgivningen i en årrække.

Susanne Branner Jespersen (hun/hende)

Susanne Branner Jespersen (hun/hende)

Sekretariatschef
[email protected] / +45 27452773

Susanne har ansvar for daglig drift og udvikling af både sekretariatet og foreningen. I sin rolle understøtter hun fundraising, foreningens strategi, politisk interessevaretagelse, eksterne samarbejder og pressehåndtering. 

Tobias Aske Kristensen (han/ham)

Tobias Aske Kristensen (han/ham)

Frivilligkoordinator – Fyn og Jylland
[email protected] / +45 54300088

Tobias er LGBT+ Danmarks frivilligkoordinator vest for Storebælt. Han arbejder med alle foreningens frivillige på Fyn og i Jylland. Til daglig har han til huse i LGBT+ huset i Aarhus, men tager rundt til lokale LGBT+ foreninger og støtter op om de mange frivillige tiltag og aktiviteter, der hver dag er med til at støtte og samle LGBT+ personer. 

Uffe Paulsen (han/ham)

Uffe Paulsen (han/ham)

Presse- og politikkonsulent
[email protected] / +45 54300005

Uffe er ansvarlig for LGBT+ Danmarks kontakt med pressen og tilstedeværelse i medierne og arbejder for at fremme vores politiske mærkesager i debatten i og det politiske system.