Politik

LGBT+ Danmark har siden foreningens stiftelse i 1948 arbejdet for rettigheder og bedre vilkår for LGBT+ personer gennem politisk engagement. Vi er løbende i kontakt med politikerne på Christiansborg, i regionerne og i kommunerne for at sikre ligestilling uanset køn eller seksualitet. Kampen for LGBT+ vilkår går på tværs af ministerier og politiske områder. Klik dig ind på de forskellige områder, og læs om vores målsætninger og strategier for hvert politisk felt. 

Du kan downloade LGBT+ Danmarks samlede politiske program her.

Læs også vores kommunalpolitiske inspirationspapir her.

Sådan arbejder vi politisk 

LGBT+ Danmarks politiske linje er partipolitisk uafhængig og lægges i samarbejde mellem bestyrelsen, sekretariatet, foreningens politiske udvalg samt foreningens øvrige medlemmer via åbne møder. Det politiske program godkendes ved afstemning til den årlige generalforsamling.

I vores politiske indsats arbejder vi ud fra fire principper: 

Normkritik

Et bærende princip i vores arbejde både politisk, socialt og rådgivende er et kritisk blik på de bestående normer for køn og seksualitet. Inden vi kan tale om ligestilling, bør vi se på de strukturer og grundlæggende opfattelser, som har skabt den ulighed, vi ønsker at bekæmpe.  

Rettighedsbaseret tilgang

LGBT+ Danmarks kamp for rettighedsbaserede fremskridt er stadig en grundpille i vores arbejde både i Danmark og internationalt. 
Rettigheder beskytter LGBT+ personer under de bredest mulige definitioner mod diskrimination på baggrund af kønskarakteristika, kønsidentitet og seksualitet. Selvom vi i Danmark er langt i forhold til lovmæssige rettigheder, er vi endnu ikke i mål. 

Social og kulturel forandring

Lige rettigheder er fundamentale, men det er ikke endestationen. Vi er først i mål, når enhver kan leve sit liv i overensstemmelse med sin egen definition af sit køn og/eller sin seksualitet. Derfor arbejder vi også for samfundsforandring på kulturelt og socialt niveau. Det gør vi blandt andet i uddannelsesinstitutionerne, på arbejdspladsen, i civilsamfundet og via repræsentation i kulturen og medierne. 

Solidaritet

Solidaritet og intersektionalitet er bærende principper i vores politiske arbejde. Vi samarbejder tæt med andre både nationale og internationale LGBT+ organisationer samt med andre marginaliserede grupper uden for LGBT+ miljøerne. Vi støtter op om hinandens bevægelser og erfaringer på tværs 

Vil du engagere dig politisk?

Har du et politisk hjerte? Kigger du på den politiske situation og tænker på alt det man kunne gøre for at forbedre vilkårene for danske LGBT+ personer? LGBT+ Danmark har adskillige politiske udvalg, som sætter retningen for foreningens politiske arbejde. Her kan du arbejde aktivt med det politiske område, du interesserer dig mest for eller ved mest om. For at deltage i et politisk udvalg skal du være medlem af LGBT+ Danmark.

LGBT+ Danmark har følgende politiske udvalg: 

  • Sundhedspolitisk Udvalg 
  • Familiepolitisk Udvalg 
  • Ungdomspolitisk Udvalg
  • Bi+ politisk Udvalg

Hvis du er interesseret i at engagere dig i et politisk udvalg, kan du skrive til [email protected]