Seksualitet

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, -erne
Oprindelse: fra latin sexualis (kønslig) 

Betydning:
Bredt begreb om næsten alt, der har at gøre med kønsliv og kønsdrift. Seksualitet kan have biologiske, fysiske, emotionelle eller spirituelle aspekter: Det biologiske og fysiske kan dreje sig om det rent nydelsesmæssige i at dyrke seksuelle aktiviteter med sig selv eller med andre, men kan for nogle også dreje sig om de reproduktive funktioner; emotionelt om det bånd, der eksisterer mellem personer og som udtrykkes gennem dybe følelser og kropslig intimitet, som bygger på kærlighed, tillid og omsorg; spirituelt om personers spirituelle forbindelse til andre. Seksualitet påvirker og er påvirket af kulturelle, politiske, lovmæssige og filosofiske aspekter af livet. I modsætning til seksuel orientering.

Beslægtede begreber:
Fertilitet
Identitet
LGBT+
Seksuel identitet
Seksuel orientering
Seksuel tiltrækning
Tiltrækningsformer