Multidiskrimination

[substantiv] 

Betydning:
Når en person udsættes for diskrimination eller chikane af flere årsager.

Det kan være på grund af pågældendes kønsidentitet eller seksuelle orientering kombineret med at pågældende har en funktionsvarians eller pågældendes race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller alder. Ved at arbejde intersektionelt ses der på skæringspunkterne mellem de forskellige undertrykkende systemer og de komplekse baggrunde for den oplevede diskrimination.

Beslægtede begreber:
Chikane
Diskrimination
Dobbeltdiskrimination
Hadforbrydelse
Hverdagsdiskrimination
Intersektionalitet
LGBT+
Minoritetsstress
Mobning