Rettigheder

[substantiv] [pluralis]

Bøjning: -ne
Oprindelse: fra gammeldansk rættigheet

Betydning:
Rettigheder er de ved lov eller konventioner formulerede beskyttelser og muligheder, man som menneske har. LGBT+ bevægelsen har kæmpet for rettigheder til LGBT+ personer gennem årtier, fordi vi har været uligestillet andre dele af befolkningen, på grund af vores brud på normerne for seksualitet og/eller kønsidentitet. Kampen fortsætter, da LGBT+ stadig ikke er ligestillet med baggrundsbefolkningen og at det i mange lande er kriminaliseret at være LGBT+.

Beslægtede begreber:
Cisheteronormativitet
Ciskønnet
Diskrimination
Feminisme
Hadforbrydelse
Interkønnet
Intersektionalitet
Køn
Kønsidentitet
LGBT+
LGBT+ bevægelse
Ligestilling
Mangfoldighed
Minoritetsetnisk
Minoritetsstress
Nonbinær
Norm
Queer
Tildelt køn
Transkønnet