Funktionsvarians

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, –erne
Oprindelse: funktion fra latin functio (udførelse), varians fra latin variantia (forskellighed) 

Betydning:
Betegner forskelle i krop og psykes funktioner og lægger op til at der er mange forskelle i ens muligheder for at bevæge sig og gebærde sig i forskellige situationer i samfundet. Mange personer med funktionsvarianser oplever begrænsninger for hvad de kan i forskellige sammenhænge og hvor de kan bevæge sig rundt, samtidig med at de kan opleve chikane, hadforbrydelser og diskrimination på baggrund af deres funktionsvarianser og som minoritetsgruppe. Hvis du tilhører flere minoritetsgrupper kan du opleve dobbeltdiskrimination, eksempelvis hvis du både er LGBT+ person og har nedsat fysisk funktionsniveau.

Beslægtede begreber:
Chikane
Diskrimination
Dobbeltdiskrimination
Hadforbrydelse
Intersektionalitet
Kønsidentitet
Kropskapabel
LGBT+
Minoritetsetnisk
Minoritetsstress
Multidiskrimination
Queer
Tildelt køn