Ligebehandlingsnævnet

[substantiv] [intetkøn] 

Bøjning: –
Oprindelse: afledt af nævne (udpege, udnævne) 

Betydning:
Ligebehandlingsnævnet er den offentlige instans under Ankestyrelsen, som behandler klager over forskelsbehandling og diskrimination inden for arbejdsmarkedet på grund af køn, hudfarve og race, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, kropskapabilitet, national oprindelse, social oprindelse og etnisk oprindelse, samt klager over forskelsbehandling uden for arbejdsmarkedet på grund af etnisk oprindelse, race, kropskapabilitet og køn. Kønsidentitet er, som det er nu, ikke med som selvstændig grund, men bliver som regel behandlet enten under ”seksuel orientering” eller ”køn”.

Beslægtede begreber:
Diskrimination
Hadforbrydelse
Norm
Rettigheder