Identitet

 [substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, -erne
Oprindelse: af latin idem (den samme), eller entitas (enhed) 

Betydning:
Et menneskes bevidsthed om sin personlighed, hvordan de betegner sig selv og deres ”plads” i verden. Ens identitet kan være formet af mange ting, eksempelvis kan ens kønsidentitet og ens seksuelle eller romantiske orientering være noget af det, den er udgjort af, og/eller ens kulturelle tilhørsforhold – og en masse andre ting.

Beslægtede begreber:
Kønsidentitet
LGBT+
Norm
Romantisk orientering
Romantisk tiltrækning
Seksuel orientering
Seksuel tiltrækning
Tiltrækningsformer