Køn

En persons køn forstås som et biologisk køn, et oplevet køn og et udtrykt køn.

På engelsk findes to ord for køn: ”Sex” for biologisk køn og ”gender” for socialt køn.

På dansk har vi kun et ord, ”køn”, der bruges i begge sammenhænge, og som forstavelse f.eks. i kønsidentitet.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®