Norm

 [substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning-en, -er, –erne
Oprindelse:  fra latin norma (rettesnor) 

Betydning:
Normer er de uskrevne regler vi har for, hvad der er normalt og rigtigt. Det som ligger uden for normen vil blive set som afvigende, eller forkert. For de personer, der bryder med normerne for køn, seksualitet, monogami eller noget helt fjerde, kan det betyde udstødelse, diskrimination og andre følger. Normer kan ændres, og det bliver de heldigvis også, men det kan tage lang tid og kræve mange kampe. I LGBT+ bevægelsen arbejdes der for at ændre normerne, så LGBT+ personer ikke skal opleve mistrivsel og andre følger af, ikke at blive rummet i samfundet. Modsat lovgivning, som relativt hurtigt træder i kraft efter vedtagelse, kræver en ændring af normer længere tid at ændre, fordi de er en del af hele den verdensopfattelse, som vi har som mennesker der indgår i et samfund.

Beslægtede begreber:
Cisheteronormativitet
Cisnormativitet
Heteronormativitet
Normativ
Normal
Normkritik
Queer
Queerteori