Binær kønsforståelse

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: n, -r, –rne
Oprindelse: binær er fra latin bini (to ad gangen), og sammensætningen stammer fra den engelske term gender binary 

Betydning:
Forståelse af, at kønnet består af to uafhængige og modsatte former af henholdsvis femininitet og maskulinitet. Det er den forståelse, samfundets normer i lang tid har været baseret på.
I en binær kønsforståelse er der ret fastlåste normer for køn: Hvad angår kønsidentitet, er de to former mand og kvinde. Hvad angår kønsudtryk er de to former maskulin og feminin. Denne kønsforståelse er meget fastlåst, og der kan ikke være flere end to former; der er ingen gråzoner mellem de to, og en person kan kun være enten det ene eller andet – ikke begge, hverken/eller, eller noget mellem de to. Det modsatte af en binær kønsforståelse er eks. en nonbinær kønsforståelse, hvor der er plads til flere køn og mere flydende kønsforståelser.

Beslægtede begreber:
Femininitet
Flydende køn
Ikke-binær kønsforståelse
Køn
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Norm
Maskulinitet
Tildelt køn