Kønsdivers

[adjektiv 

Bøjning: -e
Oprindelse: køn fra nørrent kyn, græsk genos, engelsk kindivers fra latin divertas (forskellighed) 

Betydning:
At være kønsdivers betyder, at du ikke identificerer dig med et bestemt køn, men som flere køn eller uden for den binære kønsforståelse, og dermed bryder med samfundets normer for køn. For nogle stemmer betegnelsen overens med definitionen af nonbinær, for andre er det at være kønsdivers noget helt andet.

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
CPR-nummer
Interkøn
Juridisk kønsskifte
Kønsbetegnelse
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Nonbinær
Norm
Minoritetsstress
Tildelt køn