Seksualundervisning: køn, seksuel orientering og frihed til forskellighed

Unge LGBT+ personer går ofte alene med deres overvejelser omkring kønsidentitet og seksuel orientering i lang tid, før de rækker ud og taler med andre om det. Det vil LGBT+ Danmark gerne være med til at ændre på ved at give unge et fælles udgangspunkt for at snakke om køn og seksuel orientering – med hinanden og med de voksne.

Selvom unge ofte har en stor interesse for emner som køn og seksuel orientering, så kan de selvsamme emner være svære at snakke om. Dette kan særligt gøre sig gældende, hvis ens oplevelser bryder med mange af de forventninger og forestillinger om køn og seksualitet som allerede findes i samfundet – f.eks. hvis man er i tvivl om sin seksuelle orientering eller hvis man ikke identificerer sig med det køn som man blev tildelt ved fødslen.

I Danmark ser vi en tendens til, atstadig flerebørn ogunge giver udtryk fortanker om deres kønsidentitet og seksualitet skolealderen. Mange går ofte alene med deres overvejelser, før de rækker ud og taler med andre om det, og mange oplever desværre et nedsættende sprog om LGBT+ personer. For børn og unge kan det at bryde med normerne for køn og seksuel orientering have negative konsekvenser for den enkeltes oplevelse af at høre til i skolen og blandt deres jævnaldrende.

Derfor vil LGBT+ Danmark give de unge et fælles udgangspunkt for at snakke om køn og seksualitet– med hinanden og med de voksne – og derigennem få en bedre forståelse for sig selv og sine venner.

I dette seksualundervisningsforløb trækker vi på vores erfaringer fra LGBT+ Danmark såvel som på undersøgelser på området. Gennem brug af oplæg, korte videoklip og små opgaver vil eleverne opnå en viden om LGBT+ området, om begreberne for køn og seksualitet og om normer samt hvilken betydning de kan have for dem. 

 

Praktisk

Forløbet henvender sig til udskoling og har en varighed af 3 x 2 lektioner (6 lektioner i alt) á 45 minutters varighed pr. lektion.  Forløbet strækker sig over en til to uger og er inddelt i 3 undervisningsgange á 2 lektioner hver – heri en gruppeopgave, der udføres klassevis i samarbejde med klassens lærer. (Det er muligt at tilpasse forløbet, så lektionerne ligger i forlængelse af hinanden på samme dag. Det er også muligt at tilpasse forløbet til 4 lektioner, hvis det passer bedre med jeres årsplanlægning).

Forløbet er gratis for skoler i Københavns Kommune via Åben Skole.

 

Indhold

Del 1 (90 min)

Første del af forløbet består af et oplæg, hvor eleverne introduceres til LGBT+ Danmark og LGBT+ rettigheder gennem tiden, heri hvordan LGBT+ aktivister har arbejdet for retten til at være den man er. Derudover vil eleverne få viden om hvad kønsidentitet og seksualitet betyder og opbygge et fælles sprog. De første 2 lektioner afrundes med en opsamlende quiz, som vil indeholde spørgsmål om både det historiske samt de introducerede begreber.

Del 2 (90 min)

I forlængelse af Del 1, behandler Del 2 hvilke fordomme og forventninger de unge kan blive mødt med, og hvordan normer for køn og seksualitet kan være med til at påvirke de unges oplevelser og trivsel.
Her vil vi inkludere undersøgelser om unge, og vores erfaringer med unge, der bryder med normerne for køn og seksualitet. Vi vil særligt have fokus på, hvordan man kan skabe et trygt og inkluderende fællesskab for alle børn og unge – uanset køn og seksuel orientering. Hertil vil vi facilitere en workshop, hvor eleverne i grupper skal udarbejde et manifest for skabelsen af en tryg skole for alle.

Del 3 (90 min)

Del 3 udføres efterfølgende klassevis som gruppearbejde i samarbejde med en lærer.
Eleverne skal som afslutning og bearbejdning på forløbet udarbejde en kampagneplakat omhandlende normer og forventninger til køn og seksualitet.
Under overskriften ”Frihed til forskellighed” skal eleverne udpege et emne, som de synes er særligt interessant at arbejde med og lave en kampagneplakat ud fra det. Det kan eksempelvis være kønsudtryk, seksualitet, fritidsinteresser eller kønsopdeling m.m.
Eleverne afslutter med en præsentation af deres kampagneplakat og deres tanker bag.
En lærer fra klassen vil få udleveret instruktionerne for, hvordan eleverne skal arbejde med kampagneplakaten.

KONTAKT OS

Julia Skov
Pædagogisk konsulent
[email protected]