Romantisk orientering

At finde rundt i alle de forskellige romantiske orienteringer kan være uoverskueligt, så derfor har vi her samlet en oversigt over de orienteringer, der er listet i ordbogen.

Ens romantiske orientering er ens vedvarende romantiske tiltrækningsmønster baseret på, hvem man forelsker sig i og bliver romantisk tiltrukket af. Romantisk tiltrækning er ofte beskrevet som et ønske om et romantisk forhold til en bestemt anden person.

For mange er den romantiske orientering og den seksuelle orientering tilpasset hinanden, så kønnet (eller kønnene) på de personer, de forelskes i, også er kønnet (eller kønnene), de er seksuelt tiltrukket af. Nogle kan være romantisk tiltrukket af et andet køn end det, de er seksuelt tiltrukket af, også kaldet krydsorientering. For de, der ikke oplever seksuel tiltrækning eller sjældent gør det, er det oftest deres romantiske orientering, der afgør, hvilket eller hvilke køn (hvis nogen) de er tilbøjelige til at forme romantiske relationer til.

Der findes flere definitioner vedrørende romantisk orientering, der siger noget om, hvor mange køn, man tiltrækkes af:


Se de enkelte opslag i ordbogen for den fulde ordlyd af definitionen.

Romantiske orienteringer

Admirer: Eng. udtryk for en person, der føler sig seksuelt og/eller romantisk tiltrukket af transpersoner, men som sædvanligvis betragter sig som heteroseksuelle.

Ambiromantisk: Person med en non-binær kønsforståelse, der er romantisk tiltrukket af personer uanset disses køn, eller person, der er romantisk tiltrukket af personer med en non-binær kønsidentitet.

Aromantisk: Person, der oplever lille eller ingen romantisk tiltrækning til andre. Det samfund, vi lever i, lægger stor vægt på romantik, så mange aromantiske personer føler sig ofte ”forkerte” i forhold til andre, da de ikke nærer romantiske følelser for nogen personer. Samfundets normer for romantik og romantiske følelser kan på den måde være meget ødelæggende over for aromantiske personer og forståelsen af dem.

Aroseksuel: Betegnelse for en aromantisk person, der oplever seksuel tiltrækning til andre. Begrebet er en sammentrækning af ordene ”aromantisk” og ”seksuel”. Ses også stavet ”aro-seksuel”.

Biromantisk: Person, der er romantisk tiltrukket af mere end et køn. En person kan være biromantisk, selv om pågældende er seksuelt tiltrukket af personer af samme (homoseksuel) eller det andet køn (heteroseksuel).

Demiromantisk: Person, der først oplever romantisk tiltrækning til en anden person efter at have udviklet en følelsesmæssig forbindelse til pågældende.

Gray-aromantiskPerson, der identificerer sig som værende et sted i ”gråzonen” (deraf navnet) mellem aromantisk og romantisk.

Heteroromantisk: Person, der er romantisk tiltrukket af det andet køn. En person kan være heteroromantisk, selv om pågældende er seksuelt tiltrukket af personer af samme kønhomoseksuel.

Homoromantisk: Person, der er romantisk tiltrukket af det samme køn. En person kan være homoromantisk, selv om pågældende er seksuelt tiltrukket af personer af det andet kønheteroseksuel.

Lithromantisk: Person, der oplever romantisk kærlighed, men ikke ønsker sine følelser gengældt.

Panromantisk: Person med en non-binær kønsforståelse, der er romantisk tiltrukket af personer uanset disses køn.

Polyromantisk: Person med en non-binær kønsforståelse, der er romantisk tiltrukket af flere køn, men ikke nødvendigvis alle.

Questioning: Eng. udtryk om en udforskningsproces for personer, der kan være usikre, stadigt undersøgende eller på ny undersøger eller vil redefinere sin tidligere antagne seksuelle orientering og/eller romantiske orientering og/eller kønsidentitet, eller som af forskellige årsager er bekymrede over at skulle tildele sig selv et ”mærkat” vedr. deres seksuelle og/eller romantiske orientering og/eller kønsidentitet.

SkolioromantiskPerson, der er romantisk tiltrukket af personer med en non-binær kønsidentitet eller person med en non-binær kønsforståelse, der er romantisk tiltrukket af personer uanset disses køn.

TransromantiskPerson, der er romantisk tiltrukket af personer af varierende eller ikke-entydige køn – en romantisk tiltrækning til eks. transpersoner eller interkønnede personer.

Transtiltrækning: Betegnelse for personer, der er seksuelt og/eller romantisk tiltrukket af transpersoner og/eller interkønnede personer. Svarer til udtrykket transromantisk og nogenlunde til det engelske udtryk “admirer”.

WTFromantisk: Eng. udtryk for person i det aromantiske spektrum, der ikke ser skillelinjerne mellem romantik og venskab. WTF er en forkortelse for ”What The Fuck” og beskriver forvirringen, begrebet rummer om ens romantiske orientering. Udtrykket bruges som paraplybetegnelse om dem, der befinder sig et sted i det semiromantiske eller alternativt romantiske område, og som ikke passer bedre ind under andre begreber. De oplever ikke romantik på traditionel vis, men kan ikke siges at være enten aromantiske eller gray-A.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®