Nonkonform

[adjektiv]

Bøjning: -e, -t
Oprindelse:  fra engelsk gender nonconforming 

Betydning:
Nonkonform er en betegnelse for en kønsidentitet eller væremåde, der hverken accepterer eller bevæger sig inden for samfundets binære kønsopfattelse. Nonkonform som begreb har ligheder med nonbinær, men nonkonforme prøver at undgå at acceptere at der findes binære køn.  Nogle nonkonforme oplever, ligesom transpersoner, kønsdysfori omkring deres kønskarakteristika og vælger at modtage forskellige former for kønsbekræftende behandling, andre gør ikke. Om man modtager behandling eller ej har ikke betydning for, om man kan være nonkonform, det centrale er den enkeltes oplevelser og behov. 

Beslægtede begreber:
Akønnet
Binær kønsforståelse
Ciskønnet
Genderqueer
Ikke-binær kønsforståelse
Køn
Kønsbetegnelse
Kønsdivers
Kønsdysfori
Kønseufori
Kønsidentiteter og kønsforståelser
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
Kønsbekræftende behandling
Kønsbekræftende kirurgi
Neutrois
Nonbinær
Queer
Tildelt køn
Transkønnet