Seksuel orientering

At finde rundt i alle de forskellige kønsidentiteter der findes, kan være uoverskueligt, så derfor har vi her samlet en oversigt over de identiteter, der er listet i ordbogen.

Ens seksuelle orientering er ens vedvarende seksuelle tiltrækningsmønster baseret på, hvem man forelsker sig i og bliver seksuelt tiltrukket af. Seksuel tiltrækning er ofte beskrevet som en følelse, mange personer oplever, som får dem til at ønske seksuel kontakt med en bestemt anden person.

Oftest, men ikke altid oplevet sammen med andre former for tiltrækning.

De fleste personer tænker på hetero-, homo- og til nød biseksualitet, når talen falder på seksuel orientering, men de orienteringer er ikke dækkende for det spektrum af seksualiteter, der findes. Derudover dækker måden, udtrykket bruges på i dag, over både seksuel, romantisk og følelsesmæssig orientering, da mange ikke skelner mellem dem.

Der findes flere definitioner vedrørende seksuel orientering, der siger noget om, hvor mange køn, man tiltrækkes af:


Se de enkelte opslag i ordbogen for den fulde ordlyd af definitionen.

Seksuelle orienteringer

Admirer: Eng. udtryk for en person, der føler sig seksuelt og/eller romantisk tiltrukket af transpersoner, men som sædvanligvis betragter sig som heteroseksuelle.

Alloseksuel: Fællesbetegnelse for personer, der jævnligt oplever seksuel tiltrækning, dvs. dem, der ikke identificerer sig som aseksuelle eller gray-A. Bruges som regel i samtaler, hvor alloseksuelle personer skelnes fra aseksuelle.

Ambiseksuel: Person med en non-binær kønsforståelse, der er seksuelt tiltrukket af personer uanset disses køn, eller person, der er seksuelt tiltrukket af personer med en non-binær kønsidentitet.

Androfil: Person, der – uanset eget køn – er romantisk og seksuelt tiltrukket af mænd.

Androgyneseksuel: Person, der er romantisk og seksuelt tiltrukket af personer med en androgyn fremtræden.

Anthroseksuel: Betyder dybest set det at være tiltrukket af mennesker.

Aseksuel: Person, som ikke oplever seksuel tiltrækning til andre. En anden definition af udtrykket kan være en person, der ikke instinktivt er draget mod at søge seksuelle aktiviteter med en eller flere partnere uanset køn. Det samfund, vi lever i, lægger stor vægt på sex, så mange aseksuelle personer føler sig ofte ”forkerte” i forhold til andre, da de ikke nærer seksuelle følelser for nogen personer.
Samfundets normer for sex og seksuelle følelser kan på den måde være meget ødelæggende over for aseksuelle personer og forståelsen af dem.

Autochorisseksuel: Person, der oplever en adskillelse mellem sig selv og den eller de personer, der er genstand for personens opstemthed.

Autoseksuel: Person, der foretrækker sex med sig selv.

Binysgerrig: Person, som måske er biseksuel, men ikke er sikker. Associeres ofte med afprøvning af sex med en af samme køn, hvilket dog ikke altid er tilfældet.

Biseksuel: Person, som er seksuelt, romantisk og/eller følelsesmæssigt tiltrukket af personer af mere end ét køn – ikke nødvendigvis på samme måde, i samme grad eller på samme tid.

Bøsse: Homoseksuel mand.

Demiseksuel: Personer, der sjældent eller aldrig oplever seksuel tiltrækning før de har dannet et stærkt følelsesmæssigt bånd til en anden.

Down-low: Afrikansk-amerikansk slangudtryk, der refererer til en subkultur af mænd, der normalt identificerer sig som heteroseksuelle, men som (også) har sex med mænd. Udtrykket bruges nu også af nogle til at henvise til en seksuel identitet.

Flydende seksuel orientering: Oplevelse af, at ens seksuelle orientering og lyst ændrer sig i løbet af livet, således at disse personer kan være mere eller mindre tiltrukket af forskellige køn på forskellige tider eller prioritere andre aspekter af seksualiteten som f.eks. hvor megen seksuel lyst, de har, eller de seksuelle aktiviteter og roller, de kan lide.

Gray-A/grey-A: Person, der identificerer sig som værende et sted i ”gråzonen” (deraf navnet) mellem aseksuel og seksuel.

Gynefil: Person, der – uanset eget køn – er romantisk og seksuelt tiltrukket af kvinder.

Heterofil: Person, der er romantisk og seksuelt tiltrukket af det andet køn. Ældre udtryk – nu bruges heteroseksuel og heteroromantisk.

Heterofleksibel: En situationsbestemt seksuel adfærd karakteriseret ved begrænset homoseksuel aktivitet på trods af en primært heteroseksuel orientering. Det kan karakteriseres som ”overvejende hetero”. Nogle ser heterofleksibel som en seksuel orientering.

Heteroseksuel: Person, som seksuelt, romantisk og/eller følelsesmæssigt udelukkende er tiltrukket af det andet køn.

Homofil: Person, der er romantisk og seksuelt tiltrukket af personer af sit eget køn. I dag er udtrykket gået af brug i Danmark.

Homofleksibel: En situationsbestemt seksuel adfærd karakteriseret ved begrænset heteroseksuel aktivitet på trods af en primært homoseksuel orientering. Det kan karakteriseres som ”overvejende homo”. Nogle ser homofleksibel som en seksuel orientering.

Homoseksuel: Person, som seksuelt, romantisk og/eller følelsesmæssigt udelukkende er tiltrukket af personer af det samme køn.

Kønsblind: Udtrykket refererer til personer, der ikke ”ser” kønnet på de mennesker, de møder. For en kønsblind person, er en persons køn helt irrelevant.

Lesbisk: Homoseksuel kvinde.

Lithseksuel: Person, der oplever seksuel tiltrækning til andre, men ikke ønsker den gengældt.

Metroseksuel: Modebevidst mand, der gør meget ud af at pleje sit udseende og ofte går til frisør, kosmetolog og i fitnesscenter. Den metroseksuelle mand kan af andre blive opfattet som en homoseksuel, men er det ikke nødvendigvis.

Multiseksuel: En betydning af begrebet er en person, der ikke benytter noget ”mærkat” for sin seksuelle orientering, men tiltrækkes af personer på grundlag af, hvem de er, deres personlighed mm., og ikke på grund af det køn, de identificerer sig som.

Objektofili: Form for seksualitet, hvor en person er seksuelt og følelsesmæssigt tiltrukket af døde genstande, som f.eks. bygninger eller elektroniske genstande.

Omniseksuel: Person med en non-binær kønsforståelse, der er tiltrukket af personer uanset disses køn.

Pandemiseksuel: Person med en non-binær kønsforståelse, der er seksuelt tiltrukket af personer uanset disses køn, men ikke oplever denne tiltrækning, før de har dannet et stærkt følelsesmæssigt bånd til en anden. Begrebet er en sammentrækning af ordene ”panseksuel” og ”demiseksuel”.

Panseksuel: Person med en non-binær kønsforståelse, der er seksuelt tiltrukket af personer uanset disses køn.

Polyseksuel: Person med en non-binær kønsforståelse, der er seksuelt tiltrukket af flere køn. Ikke at forveksle med panseksuel eller omniseksuel.

Pomoseksuel: Person, der benægter, undgår eller på anden måde ikke passer ind under nogen eksisterende betegnelser for seksuel orientering.

Queer: Begreb eller betegnelse både om en tilgang til køn og seksualitet, såvel som om en person.
Queer kan også beskrive en person, der modsætter sig cisheteronormativiteten, og som ikke anerkender, at der kun er to køn, at heteroseksualitet er det normale, eller at kønsidentitet kun kan være mandlig eller kvindelig. Nogle queer-personer kan eller vil ikke definere sig i relation til kønsidentitet eller seksuel orientering.

Questioning: Eng. udtryk om en udforskningsproces for personer, der kan være usikre, stadigt undersøgende eller på ny undersøger eller vil redefinere sin tidligere antagne seksuelle orientering og/eller romantiske orientering og/eller kønsidentitet, eller som af forskellige årsager er bekymrede over at skulle tildele sig selv et ”mærkat” vedr. deres seksuelle og/eller romantiske orientering og/eller kønsidentitet.

Sapioseksuel: Kendetegnet ved en persons stærke tiltrækning til andres intelligens ofte uanset køn og/eller hvordan, man ellers forstår tiltrækning.

Situationsbestemt flydende seksuel orientering: Oplevelse af, at ens seksuelle orientering og lyst ændrer sig baseret på den situation eller de omgivelser, som personen befinder sig i.

Skolioseksuel: Person, der er seksuelt tiltrukket af personer med en non-binær kønsidentitet eller person med en non-binær kønsforståelse, der er seksuelt tiltrukket af personer uanset disses køn.

Transtiltrækning: Betegnelse for personer, der er seksuelt og/eller romantisk tiltrukket af transpersoner og/eller interkønnede personer.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®