CPR-nummer

[substantiv] [intetkøn] 

Bøjning: -et, CPR-numrene
Oprindelse: første led er forkortelse for Det Centrale Personregister 

Betydning:
Med ganske få undtagelser skal alle personer i Danmark have et CPR-nummer for entydig identifikation. CPR-nummeret består af 10 cifre, hvoraf de første seks angiver personens fødselsdag, begyndende med fødselsdatoen, derefter fødselsmåneden og til slut fødselsåret uden angivelse af århundrede. De sidste fire cifre er et løbenummer, hvoraf det første ciffer i forbindelse med fødselsåret angiver, hvilket århundrede personen er født i. Det sidste ciffer er lige for kvinder og ulige for mænd. Det er Det Centrale Personregister – CPR – der administrerer CPR-nummersystemet og tildeler CPR-numre, som også kaldes personnumre. CPR-nummeret blev indført i Danmark ved lov i 1968.

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
Ciskønnet
Ikke-binær kønsforståelse
Juridisk kønsskifte
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Køn
Kønsidentitet
Personnummer
Tildelt køn