WTFromantisk

[adjektiv] 

Bøjning: -e
Oprindelse: WTF er en engelsk forkortelse for what the fuck, romantisk fra tysk romantisch (roman, romance) 

Betydning:
WTFromantisk er et udtryk for en person på det aromantiske spektrum, der ikke ser skillelinjerne mellem romantik og venskab. WTF er en forkortelse for ”What The Fuck” og beskriver forvirringen, begrebet rummer om ens romantiske orientering. Udtrykket bruges som paraplybetegnelse om dem, der befinder sig et sted i det semiromantiske eller alternativt romantiske område, og som ikke passer bedre ind under andre begreber. De oplever ikke romantik på traditionel vis, men kan ikke siges at være enten aromantiske eller gray-A. Begrebet benyttes ofte af dem, der ved, de ikke er fuldt romantiske personer, men ikke har noget bedre udtryk for, hvad de er. Andre definitioner af begrebet kan nævnes: Ikke at være i stand til at definere romantisk tiltrækning, og derfor ikke ved, om de oplever det; har følelser, der placerer sig mellem platonisk og romantisk tiltrækning; ønsker at være i et queerplatonisk forhold. 

Beslægtede begreber:
Aromantisk
Demiromantisk
Gray-A/Grey-A
Gray-aromantisk
Queerplatonisk forhold
Romantisk orientering
Romantisk tiltrækning
Seksuel orientering
Seksuel tiltrækning
Sensuel tiltrækning
Tiltrækningsformer