Separatisme

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -n
Oprindelse: fra latin separatus (skille) 

Betydning:
En minoritetsgruppes bevidste udelukkelse af det øvrige samfund og andre minoritetsgrupper fra dens sociale liv. I nogle tilfælde kan der være tale om en politisk strategi, idet man forsøger at udelukke dem, man føler sig diskrimineret af. I andre tilfælde er det for at få skabe et safer space for aktivisme og organisering af minoritetsgruppen uden andres indblanding. Et eksempel på separatisme kan være en bar i LGBT+ miljøet, der udelukkende retter sig mod transpersoner og nægter adgang for alle andre. 

Beslægtede begreber:
Aseksuel
Chikane
Cisheteronormativitet
Ciskønnet
Cissexisme
Diskrimination
Funktionsvarians
Interkønnet

Minoritetsetnisk
Minoritetsstress
Kropskapabel
Køn
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Kønsudtryk
LGBT+
LGBT+ bevægelse
Privilegieblind
Privilegium
Påbudt seksualitet
Safer space
Seksualitetsspektret
Seksuel orientering
Seksuel tiltrækning
Tiltrækningsformer
Tildelt køn
Transperson