Minoritetsetnisk

[adjektiv] 

Bøjning: -e
Oprindelse: minoritet fra latin minoritas (mindretal), etnisk fra græsk ethnos (folk) 

Betydning:
Betegner personer, som ikke har den samme etnicitet som flertallet i et givent land. Personer med minoritetsetnisk baggrund oplever for nogens vedkommende en del diskrimination og hadforbrydelser i samfundet, for eksempel fordi de er racialiserede, mens andre ligner majoriteten og går fri. Personer, som tilhører en dobbeltminoritet og for eksempel både er LGBT+ personer og racialiserede, oplever ofte effekterne af flere undertrykkende strukturer på samme tid og bliver udsat for andre eller flere former for diskrimination og stigmatisering. Ved at have en intersektionel tilgang til undertrykkende strukturer og normer i samfundet, kan forskellige identiteters skæringspunkter og udslag afdækkes samtidig med, at der kan tages højde for disse i handling mod de undertrykkende strukturer.

Beslægtede begreber:
Chikane
Diskrimination
Dobbeltdiskrimination
Hadforbrydelse
Hverdagsdiskrimination
Intersektionalitet
LGBT+
Minoritetsstress
Mobning
Multidiskrimination