Til foreninger

LGBT+ Danmarks årskonference samler hvert år LGBT+ miljøets foreninger og organisationer til erfaringsdeling og netværksdannelse.

LGBT+ Danmark arbejder nationalt for at styrke samarbejdet på tværs af LGBT+ miljøet i Danmark. Det gør vi både ved at etablere samarbejder med LGBT+ foreninger samt ved at facilitere løbende sparring og kommunikation civilsamfundet imellem. Er du en forening, der arbejder med eller for LGBT+ personer i Danmark, så læs mere herunder, hvordan du kan blive del af LGBT+ Danmarks landsdækkende fællesskab.

 

Bliv samarbejdsforening

Vi ønsker at være en relevant samarbejdsforening for lokale og specialiserede LGBT+ organisationer fra hele landet. Vi vil gerne sammen skabe flere sociale LGBT+ fællesskaber, øge synligheden om LGBT+ sagen, og lægge større pres på de politiske beslutningstagere. Vil jeres organisation indgå i et samarbejde og blive del af et større fællesskab på tværs af LGBT+ miljøet i Danmark?  bliv samarbejdsforening med LGBT+ Danmark.  

Som samarbejdsforening med LGBT+ Danmark får I:  

 • Henvisning på LGBT+ Danmarks hjemmeside, Facebook, m.v. 
 • Sparring fra LGBT+ Danmarks ansatte ang. frivillighed, organisering, aktivitetsudvikling, samarbejde med kommunen, kommunikation, lokalpolitisk interessevaretagelse, m.m. 
 • Introduktionsmateriale til at arbejde normkritisk og intersektionelt. 
 • Invitation til at deltage i LGBT+ Danmarks nationale politiske arbejde.  
 • Tilbud om kurser, workshops, arrangementer og anden opkvalificering. 
 • Invitation til deltagelse i Netværket for LGBT+ miljøet i Danmark. 
 • Mulighed for at være med til at udbrede LGBT+ Danmarks nationale indsatser som fx Transit, AURA, Besøgsvenner, m.fl.  
 • Adgang til lån af LGBT+ Danmarks lokaler i København K. 

Det forventes, at I som samarbejdsforening: 

 • Kan vedkende sig LGBT+ Danmarks vision om en verden med lige muligheder og bedre trivsel for alle uanset kønsidentitet og seksualitet. 
 • Indgår en uddybende samarbejdsaftale med LGBT+ Danmark. 

Hvis I er interesseret i at blive samarbejdsforening eller bare gerne vil vide mere, så kontakt Maria (hun/hende) på [email protected]  

Netværket for LGBT+ miljøet i Danmark

LGBT+ Danmark faciliterer Netværket for LGBT+ miljøet i Danmark. Det gør vi for at skabe et forum, hvor alle Danmarks LGBT+ organisationer og -aktivister kan møde hinanden, erfaringsudveksle, lære af hinanden, få nye idéer sammen og indgå flere samarbejder.  

Kan du og/eller din organisation se idéen i et styrket samarbejde og større fællesskab på tværs af LGBT+ miljøet i Danmark? Så bliv medlem af netværket for LGBT+ miljøet i Danmark.  

Netværket for LGBT+ miljøet i Danmark  

 • mødes online via Teams ca. én gang i kvartalet. 
 • har en kanal på LGBT+ Danmarks Teams, hvor netværkets medlemmer kan dele og gemme dokumenter og altid kan komme i kontakt med hinanden.  
 • er selv med til at definere, hvad der skal på dagsordenen for møderne. 
 • har en styregruppe, der sammen med en ansat fra LGBT+ Danmark forbereder og faciliterer møderne. 
 • kan beslutte at etablere under-netværk for mere specifik erfaringsdeling, fx omkring afholdelse af events eller lokalpolitisk interessevaretagelse. 

Hvis I er interesseret i at blive en del af netværket eller bare gerne vil vide mere, så kontakt Maria (hun/hende) på [email protected]