Kropskapabel

[adjektiv] 

Bøjning: t
Oprindelse: kapabel fra latin capere (tage, rumme, være skikket til)  

Betydning:
At være kropskapabel betyder, at du ikke oplever begrænsninger i din mulighed for at bevæge dig rundt i verden fysisk, fordi du ikke har en funktionsvarians og ikke bliver set som handicappet i samfundet. Personer som har en funktionsvarians oplever udfordringer i forhold til, at samfundet ikke er indrettet fuldt til dem, og selvom der er kommet en lang række hjælpemidler som skaber bedre inklusion er der stadig diskrimination mod personer som ikke er kropskapable og har en eller flere funktionsvarianser. Kampen for LGBT+ rettigheder og normændringer er intersektionel. Det betyder, at vi også kæmper for personer med dobbelt- og trippelminoriteters rettigheder og gode liv og imod alle de undertrykkende strukturer, som gør at personer med minoritetsidentiteter bliver undertrykt og diskrimineret imod.

Beslægtede begreber:
Diskrimination
Dobbeltdiskrimination
Funktionsvarians
Identitet
Intersektionalitet
Minoritetsetnisk
Minoritetsstress