Privilegieblind

[adjektiv] 

Bøjning: -t, -e
Oprindelse:  fra latin af privus (enkelt, egen) og lex (lov, ret)   

Betydning:
At være privilegieblind betyder, at du af den ene eller anden grund ikke er i stand til at se eller erkende egne privilegier i forhold til andre personer og deres oplevelser med eksempelvis bifobi, sexisme eller lignende. En privilegieblind person kan ikke se at der findes normer, barrierer og konflikter for andre personer end dem selv. Alle er i en eller anden grad privilegieblinde, men det er forskelligt om man anerkender ens blinde vinkler eller bare mener, at undertrykkende og begrænsende normer, de ikke selv har oplevelser med, ikke eksisterer. 

Beslægtede begreber:
Chikane
Diskrimination
Norm
Passere
Privilegium
Rettigheder
Stigmatisering