Samtykke

[substantiv] [intetkøn] 

Bøjning: -t, -r 

Oprindelse: dannet i gammeldansk af sam– og tykke (synes, mene) 

Betydning:
Begrebet dækker over det at give eller få tilladelse til en bestemt handling i mange forskellige henseender. I de senere år har især samtykke i forbindelse med seksuelt samkvem været i tale i forhold til at kunne bestemme over ens egen krop og give tilladelse til samkvemmet. Denne form for samtykke lægger også til grund for den nye samtykkebaserede voldtægtslovgivning, som gælder for alle seksuelle forhold, også i LGBT+ øjemed.

Beslægtede begreber:
LGBT+
Norm
Rettigheder
Seksualitet
Seksuel orientering
Seksuel tiltrækning
Sex
Sexisme
Sikker sex