Mangfoldighed

Begreb, der bruges om og omfatter både de synlige og usynlige forskelle mellem personer såsom køn og kønsidentitet, alder, handicap, religion eller tro, etnisk baggrund, seksuel orientering, politisk overbevisning eller social baggrund.Copyright © 2015,2016 LGBT Danmark. All rights reserved ®