Queer

[adjektiv] el. [substantiv] 

Bøjning: -s
Oprindelse: fra engelsk queer (sær, underlig) 

Betydning:
Begreb eller betegnelse både om en tilgang til køn og seksualitet, såvel som om en person. Queer kan være en tilgang til køn og seksualitet, der definerer sig i opposition til den samfundets stadigt binære kønsforståelse, og som stiller spørgsmålstegn ved kønsroller og hele tankegangen om to binære køn, der supplerer hinanden. For mange handler det lige så meget om en måde at forholde sig til livet og verden på, hvor de forkaster forudbestemte regler og roller i kærlighed, sex og forhold. Queer kan også beskrive en person, der modsætter sig cisheteronormativiteten, og som ikke anerkender, at der kun er to køn, at heteroseksualitet er det normale, og/eller at kønsidentitet kun kan være mandlig eller kvindelig. Nogle queerpersoner kan eller vil ikke definere sig i relation til kønsidentitet eller seksuel og/eller romantisk orientering, og betegner sig som queer. Derudover er queer i amerikansk kontekst en fællesbetegnelse for seksuelle minoriteter og kønsminoriteter, der ikke er heteroseksuelle eller ciskønnede.

Beslægtede begreber:
Binær kønsforståelse
Ciskønnet
Cishet
Cisheteronormativitet
Genderqueer
Heteronormativitet
Ikke-binær kønsforståelse
Køn
Kønsidentitet
Kønsneutral
Kønsrolle
Kønsudtryk
Nonbinær
Nonbinær kønsforståelse
Norm
Queerteori
Queerfeminisme
Tildelt køn