Maskulinitet

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -en, -er, -erne
Oprindelse: fra latin masculinus (hankønsvæsen)  

Betydning:
Et sæt af egenskaber, karakteristika eller adfærd, som generelt anses som typiske eller passende for en (cis)mand ifølge samfundets normsæt. Det betyder, at der er et ideal, som de færreste kan leve op til, både for mænd og andre køn, og som mange derfor slår sig på. Forståelser og idealer om maskulinitet konstrueres socialt, men varierer kulturelt og historisk.

Beslægtede begreber:
Køn
Kønsidentitet
Kønskarakteristika
Kønsrolle
Kønsudtryk
Norm
Queer
Queerteori
Tildelt køn