Homonationalisme

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -n
Oprindelse: homo fra græsk homos (sammenhørende), og nation fra latin natio– (folk, folkestamme) 

Betydning:
Et oprindeligt akademisk begreb udviklet af queerteoretikeren Jasbir K. Puar i en undersøgelse af amerikansk militærkultur. Bruges nu bredere om den måde, nationer kan bruge LGBT+ personer som et redskab til at undertrykke eller markere personer med andre identiteter.

Beslægtede begreber:
Cisheteronormativitet
Diskrimination
Dobbeltdiskrimination
Feminisme
Heteronormativitet
Homonormativitet
Intersektionalitet
LGBT+
Minoritetsetnisk
Queer