Homonormativitet

[substantiv] [fælleskøn] 

Bøjning: -n
Oprindelse: homo fra græsk homos (sammenhørende), og norm fra latin norma (rettesnor).  

Betydning:
Betegner opfattelsen af, at homoseksuelle repræsenterer normaliteten inden for LGBT+ miljøet, og at eksempelvis biseksuelle og transpersoner er afvigende/”forkerte”. Bruges i akademiske kredse og i engelsksprogede kulturer generelt som en beskrivelse af et fænomen, hvor homoseksuelle individer indtræder i en homonormativitet, der ligner heteronormativiteten. På samme måde som heteronormativiteten kan homonormativiteten skabe udelukkelser og diskrimination af dem, der ikke ønsker eller ikke er i stand til at efterleve dens idealer og standarder såsom biseksuelle, ikke-hvide individer, personer fra lavere sociale klasser og lavindkomstindivider.

Beslægtede begreber
Bisexual erasure
Cisheteronormativitet
Cisnormativitet
Diskrimination
Dobbeltdiskrimination
Feminisme
Heteronormativitet
Intersektionalitet
LGBT+
Norm
Minoritetsetnisk
Queer