Ny rapport: Fire ud af fem fra LGBT+ miljøet har oplevet eller overværet diskrimination på arbejdspladsen inden for de sidste to år

En ny rapport udgivet af LGBT+ Danmark og Boston Consulting Group viser at 81% af LGBT+ personer på arbejdsmarkedet har oplevet eller overværet diskriminerende adfærd på deres arbejdsplads inden for de sidste to år. Samme gruppe giver udtryk for, at der ikke gøres nok for LGBT+ inklusion og ligestilling på arbejdspladsen. Den største udfordring findes over frokosten og ved kaffemaskinen. 

Selvom Danmark på mange måder er et foregangsland på LGBT+ området, så er der stadig lang vej igen på de danske arbejdspladser. Tallene fra den nye rapport ”Danish companies miss the mark on LGBT+ inclusion” indikerer, at mange virksomheder betragter sig selv som længere fremme med det inklusive arbejdsmiljø, end de egentlig er. Undersøgelsen viser nemlig en markant afstand mellem hvad de deltagende finder virkningsfuldt og hvilke initiativer, der faktisk eksisterer på deres arbejdsplads. 

Data fra undersøgelsen understreger, at det er i de små interaktioner med kollegaer og ledelse, at der oftest opleves diskriminerende adfærd – herunder at de fleste LGBT+ personer oplever, at LGBT+ termer anvendes nedladende eller i spøg i daglig tale på deres arbejdsplads. Undersøgelsen viser samtidig at oplevelsen giver en efterfølgende markant negativ indflydelse på medarbejderens trivsel uanset om medarbejderen selv har oplevet eller overværet episoden. 

Ifølge en tidligere analyse foretaget af Als Research (2019), er folk der udsættes for diskrimination på arbejdspladsen på baggrund af deres kønsidentitet eller seksuelle orientering mere sårbare overfor angst og depression. Boston Consulting Group har desuden tidligere påvist, at medarbejdere der oplever disse negative interaktioner på arbejdet er 40% mindre produktive og endda mindre innovative. Der er altså god grund for arbejdspladserne til at overveje implikationerne af ikke at indføre en inkluderende personalepolitik, eller andre opkvalificerende initiativer. 

En ny generation på arbejdsmarkedet 

Det anslås, at ca. 7-9 pct. af den danske befolkning identificerer sig som lgbt+. Tallene i den nye undersøgelse viser, at langt over halvdelen af denne gruppe er i alderen 18-34 år. Det kan med tiden blive en stor udfordring på arbejdsmarkedet, hvis ikke der tages højde for den nye generation af medarbejdere. 1 ud af 6 af LGBT+ respondenterne udtale samtidig, at de på et tidspunkt har sagt et job op, ikke ansøgt en bestemt stilling eller afslået et jobtilbud på baggrund af en virksomheds manglende initiativer for LGBT+ inklusion. Den nye generation har i langt større grad forventninger til virksomhedernes politik på LGBT+ området og det er vigtigt at arbejdspladserne tager stilling til hvordan de vil modtage den nye generation, hvis virksomhederne vil forblive konkurrencedygtige. 

Opkvalificering for virksomheder på LGBT+ området 

I LGBT+ Danmark har vi et nært samarbejde med erhvervslivet. Vi er i tæt dialog med både store og små virksomheder om hvordan de kan højne trivslen for deres LGBT+ medarbejdere. Som undersøgelsen også viser, så udtaler næsten halvdelen (46%), at deres arbejdsplads ikke gør nok for LGBT+ medarbejdernes rettigheder og trivsel.  

I vores arbejde med virksomheder understøtter vi bl.a. udviklingen af et tydeligt adfærdskodeks for hvordan virksomhederne håndterer diskriminerende adfærd, som er et af de mest efterspurgte initiativer på arbejdspladserne iflg. undersøgelsens respondenter. 

Vil du eller din virksomhed lære mere om LGBT+ Danmarks opkvalificerende indsatser på virksomhedsområdet, så kan du læse mere her. 

Download og læs hele rapporten “Danish Companies Miss the Mark on LGBT+ Inclusion” her.